13
jul

Født for Kristi sak

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Brian Houston:
Født for en hensikt
Hermon Forlag 2008
Hft. 182 sider

Født for en hensikt webBrian Houston er leder for Australias største menighet, Hillsong Church i Sydney.  Hillsong er ikke minst kjent for sin lovsang, og gjennom både fjernsynsprogram og planting av nye Hillsong-menigheter andre steder (London, Kiev, Moskva, Cape Town) har Houston og hans mange medarbeidere stor innflytelse internasjonalt.  Ikke minst Houston selv er etterspurt som taler ved konferanser i mange land.

”Født for en hensikt” er et usminket kall til et hengivent og rikt liv som en Jesu disippel midt i verden og hverdagen.  Selve tittelen viser at Houston er opptatt av at ingen av oss er ”tilfeldigheter”, men skapt av Gud og født for å tjene hans hensikt – Kristi sak heter det oftest i denne boken.  ”Du har en Far i himmelen som har sett seg ut deg med tanke på sin plan. … Livet ditt er ikke et resultat av skjebnens luner.  Det er knyttet til en forutbestemt hensikt som har sitt utspring i Faderens tanke.”  Det er tale om å søke Guds rike først.  ”Å ha Hans rikes hensikt for øye betyr å bringe himmelens vilje ned til jorden.”

Som i de fleste bøker om kall og tjeneste har også denne mye å si om å ha en visjon for livet.  Forfatteren taler frimodig om sin egen visjon.  På samme tid – og det er forfriskende – er Kristi sak overordnet for ham, det som gir bærekraft og utholdenhet.  ”En visjon har aldri mer kraft enn saken den er knyttet til. … Kristi sak vil gi visjonen din føtter å gå på og kraft til å stå løpet ut.”  Eller som det heter i en undertittel: ”En visjon er noe du eier, men saken eier deg.”  Innenfor denne rammen peker Houston på at alle har noe å bidra med.  Han gir rom for mangfold under den samme fane og rikt rom for ulike visjoner og virkegrener.

En av hoveddelene i boken handler om kallet.  Det er igjen et befriende budskap om kallet som det Gud har lagt i et menneskes hender inkludert utrustningen, talentene, ”det du er flink til”, liker og brenner for.  Forfatteren korrigerer tanken om at det vi liker og kan, må legges til side for at vi skal komme inn i kallet.  ”Resultatet kan være at kristne idrettsfolk ønsker å bli pastorer, pastorer ønsker å bli næringsdrivende, lovsangsledere ønsker å bli rockestjerner, og pastorer nærmest synger talene sine fordi de så gjerne vil være lovsangsledere!  Sannheten er at vi faktisk ikke har rett til å legge vekk det Faderen har gitt oss som en gave.”

Det kunne være fristende å gjengi større deler av denne boken.  Og der er flere spennende kapitler og emner i den.  Selvsagt er den sterk på alt som har med den lokale menighet å gjøre.  Det er menighetsbygger og –leder Brian Houston først og fremst er.  Men det kan han ikke være uten å bygge mennesker slik han gjør det i denne boken.

”Født for en hensikt” er en bok jeg skulle ønske at mange av de unge menneskene jeg har med å gjøre, ville lese.  Og jeg anbefaler den også til mennesker som er kalt til å lede andre.  Den stimulerer og inspirerer og setter ord på viktige sider av oppgaven Paulus omtaler som ”å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus”.

Boken er lettlest og greitt oversatt til norsk av Ellen Ofte Jakobsen.

Trykt i DagenMagazinet 12. januar 2009

Tags: , , , , ,

This entry was posted on mandag, juli 13th, 2009 at 16:04 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment