9
jul

Holder mer enn den lover

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Liv Berit Heimstad Tønnessen:
Frodig ørken
– tanker om et hellig og alminnelig liv

Prokla-Media 2008
Mykbind. 279 sider

Frodig ørken web«Det er mange frostskadde rundt oss. Menneskers kulde setter spor. Denne kulden har også satt sine frostmerker i kristne hjem, vennskap og menigheter.» Slik innleder Liv Berit Heimstad Tønnessen sin bok. Hun har selv et sterkt vitnesbyrd om dyp krise både i eget og ektefellens liv. Men mer enn det: intensjonen hennes er å skrive en bok om håp og liv; der finnes en vei gjennom krisen til en ny dag på den andre siden. La meg si med en gang: Det har lykkes for henne. Det har blitt en bok som krever tid av leseren, ja, men som – slik opplever jeg det – holder mer enn den lover! For det er noe langt mer enn en bok om veien gjennom personlig krise til ny helse.

Først litt om formen. Boken består av åtte lange kapitler. Hvert av kapitlene innledes med en fortelling som så er utgangspunktet for betraktninger, delvis høyst personlige vitnesbyrd fra eget og andres liv, delvis faglige refleksjoner fra et belest menneske med praktisk erfaring fra arbeids- og fagmiljø og rik bakgrunn fra frivillig innsats i menighetslivet, primært i Den norske kirke. Yrket hennes er prosesskonsulent.

Mye av det Tønnessen beskriver skulle på en eller annen måte være en del av den kunnskap alle ansvarlige menighetsledere burde ha eller få. Hun skriver om mennesker som finner sin identitet i tjenesten, i den kappen de bærer, for å holde oss i hennes bilde. Men: «Tjenestekappen er ikke den viktigste. Fars kappe kan vi bære før vi har prestert noe som helst. Den gir oss identitet som sønner og døtre av den levende Gud.»

Forfatteren skriver klokt om selvfølelse og selvtillit, om holdningsendring, om å hvile i Gud, om å møte veggen, om «maskefritt trosliv», om tilgivelse og åpenhet. Men hun sprenger den individualistiske rammen med viktige avsnitt om menighetskultur, endringsprosesser og de kravene det setter til ledere, om å forebygge og om å løse konflikter.

Tankekorset som melder seg ved lesningen, er at «det er mange frostskadde rundt oss» i menighetene. Hvorfor blir det slik i den forsamlingen som i sin tid ble beundret: «Se, hvor de elsker hverandre!», som levde med det nye bud som rettesnor: «Dere skal elske hverandre!»? Ja, jeg vet urkirken hadde sine konflikter og oppgjør. Men derfra til en tilstand med mange frostskadde er der unektelig et stykke vei.

«Frodig ørken» kan bli til hjelp for mange som er frostskadde, og til å hjelpe menigheter til å bli til hjelp for flere. «Når hjem og fellesskap består av mennesker med varme hjerter,» sier Tønnessen, «vil den som fryser trekke nær for å varme seg.»

Boken er velskrevet. Kristian Kapelrud har gitt den et utseende, omslag og typografi, som skiller den fordelaktig ut. Forlaget har vært noe sparsom med kommaer, men ellers sørget for god korrektur.

Trykt i DagenMagazinet 19. januar 2009

Tags: ,

This entry was posted on torsdag, juli 9th, 2009 at 20:42 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment