Rich Marshall ordinerer forretningsfolk til konger

Marshall, Rich 2000 web(2000) Your business is your ministry, sier han. Rich Marshall har vært pastor i trettifem år. For mange år siden grunnla han og hans hustru Wilma Spring of Life Fellowship i Sunnyvale i California. Marshall er ikke lenger pastor for menigheten. Men den lønner ham likevel. For den har innsett at Marshall har et budskap med adresse til mange mennesker langt ut over dens egne grenser. Det er ikke tale om evangelisering. Men det dreier seg om å sette langt flere kristne fri til den tjeneste Gud har kalt dem til – men som menighetene kanskje har glemt er en fullverdig tjeneste.

– Budskapet er at your business is your ministry, gjentar Rich Marshall for Visjon. Uttrykket er ikke så enkelt å oversette. Ministry brukes vanligvis om det vi kaller kristen tjeneste i menigheter og kristne organisasjoner, helst på heltid. Business betyr forretning, men er i Marshalls vokabular mer omfattende enn bare forretningslivet. Poenget hans er at en kan gjøre en fullverdig kristen tjeneste uten at det skjer i de tradisjonelle kirkelige rollene.

Vår tjeneste – eller tjenesten

– Etter å ha vært pastor i trettifem år, og etter å ha skiftet fokus fra å være opptatt av å få menigheten til å vokse til å være opptatt av å nå byen for Gud, innså jeg at det ikke kan skje med menighetene slik de var fra før. Vi trenger forandringer. Jeg ble overbevist om at vi må involvere alle i tjeneste. Da oppdaget jeg også at det vi ofte egentlig drev på med, var å involvere alle i vår tjeneste i stedet for tjenesten.

– Jeg så på menigheten, fortsetter ekspastoren, – og oppdaget at jeg hadde utrustet alle disse menneskene bare til å gjøre tjeneste i menighetens programmer. Men de fleste bruker sytti prosent av sine våkne timer på jobben. Så forventer vi altså at de skal dele de øvrige tretti prosent av sin våkne tid på familie, på å spise og på menigheten. Hvorfor ikke utnytte de sytti prosentene av tiden når de er på arbeid?

– Vi begynte å studere Bibelen og innså at Gud brukte forretningsfolk mer for å spre det gode budskap enn han brukte apostlene i nytestamentlig tid eller prester i gammeltestamentlig tid. Saken er at Bibelen er full av eksempler på forretningsmenn og kvinner som Gud brukte sterkt, påstår Marshall. Og han skynder seg å forklare at når han bruker ordet forretningsfolk, mener han ikke bare eiere og toppsjefer. – Det kan like mye gjelde den som arbeider for minstelønn. Eller du kan være lærer eller offentlig tjenestemann, lege eller pilot eller hva det måtte være av yrker. Enhver som har et arbeid, kan bruke sin posisjon i livet til tjeneste.

– Jeg begynte å forkynne dette i menigheten jeg var pastor for og ville forløse disse folkene til tjeneste in the marketplace, ute i dagliglivet utenfor kirken, forteller Marshall.

Salvet til alle slags arbeid

Rich Marshall tar oss med litt tilbake i sin personlige historie. Menigheten hans arrangerte en konferanse i lokalene til en annen menighet, Jubilee Christian Center i San Jose i California. En kveld hilste pastoren i menigheten der, Dick Bernal, forsamlingen med ordene: «Hallo, konger!» – Jeg forsto ikke hva han mente. Men alle fra hans egen menighet gjorde åpenbart det og svarte: «Hei, pastor!» Etter møtet spurte jeg ham hva han mente. Han ledet meg til Johannes Åpenbaring 1,6 hvor det står at han, Herren, har gjort oss til konger og prester. Han sa: «Jeg bruker heller de ordene i stedet for presteskap og lekfolk.»

– Jeg likte det fordi ordet lekfolk ikke betyr noe annet enn folket, og inndelingen i presteskap og lekfolk setter inn et skille midt i Guds folk. Så jeg bestemte meg for å holde en preken med tittelen: «Din kongelige salvelse» eller «Du er kalt til å være konge», forteller Marshall. Han fant en måte å differensiere på mellom to former for kristen tjeneste, den prestelige som hovedsakelig utføres av pastorer og andre predikanter på den ene siden, og den kongelige som utføres av alle med et yrke ute i det vanlige liv utenfor menighetens lokaler. Han skynder seg å føye til at dette ikke er ment som et teologisk utsagn, men et praktisk pedagogisk middel.

– Etter hvert som jeg studerte dette i Bibelen, fant jeg at der er en salvelse fra Gud til praktisk arbeid, fortsetter Marshall og viser til 2. Moseboks beretninger om Besalel. -Vet du forresten hvem Besalel er? spør han intervjueren med et smil. – De fleste gjør ikke det, hevder han. Han siterer kapittel 31,1-5: «Herren talte til Moses og sa: Se, jeg har kalt Besalel… Og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid, til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber og til å slipe steiner til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags arbeid.»

– Besalel var kalt ved navn og fylt med Guds Ånd, med visdom, kunnskap og forståelse – og til all slags arbeid. Han fikk en ånd til skapende arbeid. Besalel hadde en salvelse fra Gud, ikke til å forkynne, ikke til å evangelisere, ikke til å profetere, men til arbeid. Det sies hele to ganger: til alle slags arbeid.

– Dette er virkelig interessant. Vi snakker om at Guds salvelse kom, og jeg forkynte med kraft. Mens i Besalels tilfelle kom Guds salvelse, og han arbeidet bedre med treverk. Guds salvelse kom, og han laget vakrere kunstverker. Saken er at Besalel ble den mannen som bygde paktsarken. Så Herren brukte hans salvelse til hjelp i arbeidet hans.

Ikke bare lekmann – konge

– Fortell dette til en person som har en såkalt «vanlig» jobb, for eksempel en som er dataprogrammerer eller webdesigner eller snekker eller lastebilsjåfør eller selger. Fortell ham eller henne: «Der er en salvelse fra Gud til jobben din.» Det betyr at arbeidsplassen ikke lenger bare er et sted hvor jeg går for å arbeide og tjene penger, men det er stedet jeg går for å bruke det Gud har gitt meg!

– Så først av alt: Jobben min er min tjeneste, og det betyr at jeg har en utrustning eller salvelse fra Gud til å gjøre den. Jeg kan altså gjøre den bedre med hans hjelp, og derfor vil jeg be før arbeidsdagen starter at han vil vise sin nåde mot meg fordi jeg nå anerkjenner hans salvelse over meg. Resultatene kan bli mangfoldige. Ett er at jeg kan tjene mer penger. Det er godt for alle som driver i forretninger å vite. Jeg kan lykkes bedre. Andre ganger kan det skje at Guds nærvær er så sterkt over meg at andre kan se det, og vil ønske å lære å kjenne Jesus. Så det får først og fremst virkning når det gjelder å lykkes i arbeidet, men det kan også føre til resultater i det vi vanligvis tenker på med kristen tjeneste for å nå de unådde.

– Dette er med å gi det vi kaller «vanlig arbeid», en ny verdi, mener Marshall. – Og det gir den vanlige arbeidstaker nytt verd. Saken er at når du bruker betegnelsen lekmann setter du alltid et annet ord foran og sier «bare lekmann». Når så noen i en menighetssammenheng sier: «Jeg er bare lekmann», så betyr det at de har nedvurdert seg selv i forhold til Guds kall og egentlig sier at jeg er nok ikke slik som dere som er i kristen fulltidstjeneste.

– Det gjorde meg så vondt som pastor, sier Rich Marshall. Han hadde selv en fast overbevisning om sitt kall og kunne tale med glede om det. Men han så at når han gjorde det, var der folk som hørte det og tenkte at det kunne de aldri gjøre, at de ikke hadde et kall som kunne sammenlignes med det han hadde. – I deres tanke er de bare lekmenn. Så når jeg har begynt å kalle slike personer for konger, er det et kall som får dem til å rette seg i ryggen. Det jeg prøver å gjøre er å gi både dem som har en kongelig og dem som har en prestelig tjeneste i menigheten, bevissthet om sitt hellige kall.

Bekjenne pastorale synder

– Når du er sammen med vanlige yrkesaktive mennesker, og kanskje spesielt forretningsfolk, får du noen gang en følelse av at de tenker at alt han vil med meg er å få mer penger ut av meg? spør vi mannen som stadig er i den situasjonen i dag.

– Det er en mulighet for det, ja. Men jeg har to fordeler i denne situasjonen. En er at menigheten har så stor tro på at jeg skal gjøre dette at de fremdeles betaler lønnen min. Så når jeg reiser for å delta et sted, trenger jeg ikke å samle inn penger. Jeg er ikke som en eller annen som kommer til dem for å be om støtte.

– Det andre er at jeg vet at mange forretningsfolk dessverre har opplevd at vi ofte har vært mest interessert i pengene deres. Derfor er det første jeg gjør, å komme meg ned på kne foran forretningsfolkene for å gjøre bot på vegne av pastorer som har sett på dem bare som en kilde til penger. Jeg innrømmer: «Selvfølgelig trenger vi pengene deres, pastorer har ikke penger. Men det er ikke derfor jeg er her, jeg er her for å sette dere fri til tjeneste. Vi trenger kreativiteten deres mer enn pengene; vi trenger deres evne til å tenke strategisk mer enn pengene. Vi er ikke ute etter pengene deres. Vi er ute etter at Guds mål for dere skal fullbyrdes i livene deres. Naturligvis, hvis Gud lar dere tjene mer penger og dere gir mer, er det en velsignelse for Guds rike. Men det er ikke derfor jeg er her.»

– Etter så lang tid som pastor har jeg rukket å gjøre de fleste pastorale synder, innrømmer Marshall, – så jeg ber tilhørerne om å se på meg som den pastor eller predikant som har syndet mot dem: «Ta imot min bekjennelse på vegne av ham og tilgi ham.» Og jeg bekjenner helt konkret: 1. «Jeg så på deg som en kilde til penger.» 2. «Jeg utrustet deg ikke til den tjenesten Gud har kalt deg til.» Og 3. «Jeg så deg ikke som en medtjener, og derfor utrustet jeg deg ikke og sviktet deg. For Bibelen sier at det femfoldige embetet – apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere er gitt for å utruste de hellige til tjenestegjerning. Så jeg har overtatt din rolle ved selv å gjøre tjenestegjerningen. Det var aldri mitt kall. Jeg skulle ikke gjøre tjenestegjerningen, jeg skulle utruste arbeidere til å gjøre tjenestegjerningen.»

– De fleste forretningsfolk som hører dette sier: «Akkurat, det er det Gud har talt til meg også om. Mitt liv, mitt arbeid og min tjeneste hører sammen.» Vi har delt livet inn i to segmenter, det sekulære og det åndelige. Gud skapte oss aldri med to avdelinger, han gjorde oss til hele mennesker med ham i sentrum. Og arbeidet ditt er akkurat like åndelig som det å gå i kirken. Dette er essensen av det jeg prøver å formidle, understreker Marshall.

Autoritet over byer

– Vi snakker mye om å nå byer for Gud i dag. Hvilken rolle ser du forretningsfolk har i denne sammenheng? spør vi videre.

– I evangeliene finner vi historien om da Jesus gikk inn i Jeriko. Han møtte den blinde Bartimeus og helbredet ham. I neste omgang møtte han den rike Sakkeus. Så da Jesus dro inn i byen, nådde han først den fattigste og så den rikeste. Det kan være et godt forbilde for oss å følge, de fattige og de rike sammen, ikke en menighet for de fattige og en for de rike, men sammen.

– Deretter forteller Jesus lignelsen om pundene. En rik mann skal reise bort og gir ti av sine tjenere et pund hver å forvalte. Alle får det samme, og det er penger. Han reiser og kommer tilbake og kaller til seg den første av dem. Han spør hvordan det har gått. Svaret er: «Ditt pund har kastet av seg ti pund.» Den neste har en avkastning på fem, og den siste har gjemt sitt pund bort. Og så kommer noe som skiller denne lignelsen fra lignelsen om talentene. Herren sier til den første: «Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti byer.» (På engelsk: få autoritet over ti byer).

– Det slo meg fordi autoritet og salvelse hører sammen. Gud legger sin salvelse til min dyktighet. Han legger sin salvelse til den autoritet han har gitt meg, fortsetter Marshall.

– Det vi trenger for å nå byene, er at Gud legger sin salvelse til en persons autoritet. Men i dette tilfellet, gir han sin autoritet til en som er en forretningsmann som var i stand til å tidoble de pengene han forvaltet. Penger gir deg autoritet. Noen ganger blir både pengene og den autoritet som følger dem, misbrukt. Men når en kristen forretningsmann eller -kvinne tjener penger og folk ser opp til dem, så vil Gud gi dem autoritet i byen slik at vi kan nå dens hjerte.

Rett og rettferdighet

– Jeg begynte også å studere kongens rolle i Det gamle testamentet. Gang på gang blir det sagt til kongen at hans oppgave er å gjøre rett og rettferdighet, sier Marshall og siterer Jeremia 22,3: «Så sier Herren: Gjør rett og rettferdighet! Fri dem som blir plyndret, ut av undertrykkerens hånd! Gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken! Utøs ikke uskyldig blod på dette sted!» Det ser han som oppgaven til «kongene» som har sin tjeneste. i det såkalte sekulære yrkeslivet.

– Grunnen til at Gud har latt det lykkes for deg i forretningen, er at du skal gjøre slutt på undertrykkelse. Undertrykkelsen i vår nasjon er både økonomisk, rasemessig og i form av alle slags fordommer. Det er kjønnsmessig undertrykkelse: kvinner tjener ikke så mye som menn selv i samme jobb. Vi kan løfte undertrykkelsene av kvinnene, vi kan løfte undertrykkelsene av rasene, løfte av mennesker fattigdommens undertrykkelse. Vi kan ha innflytelse når det gjelder å nå byene. Hittil har vi evangelisert, men ikke vært særlig effektive i kampen mot undertrykkelse og utgytelsen av uskyldig blod.

Trykt i Visjon nummer 1 i 2001

Marshalls første bok om å tjene Gud på arbeid kom i år 2000

Marshalls første bok om å tjene Gud på arbeid kom i år 2000

Oppfølgeren kom fem år senere, i 2005

Oppfølgeren kom fem år senere, i 2005

Tags: , ,

This entry was posted on mandag, juni 22nd, 2009 at 11:47 and is filed under Reportasjer/intervjuer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment