17
jun

Kalt til å forandre

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

I bønnearbeidet for byen vår har vi ofte brukt et av versene fra Jeremias brev til jødene som var bortført til Babylon: ”Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.” Det har vært motiverende for bønn for byen. Men Jeremia gjør oppdraget med å søke byens beste til noe mer. Han ser etter en helhjertet deltakelse i byens liv. ”Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!” Guds folk er kalt til å være med å forandre og la Gud forvandle byen, lokalsamfunnet.  ”Dagens menighet må være for samfunnet, ikke mot samfunnet,” sier Ed Delph. Den skal bidra, ikke erobre, og sett ikke kreve eller tigge.

Mobilisering

Skal menigheten gjøre det, må den, slik jeg før har skrevet, mobilisere og ruste ut de over nittifem prosent av de hellige som har sin primære tjeneste på den plass Gud har satt dem ute i samfunnet, ikke minst der de tilbringer sin arbeidstid – fra klokken 8 til 4.

Vi sendes til vår hverdagsverden med evangeliet om Guds rike, Guds kongedømme. Han vil utøve sin kongemakt i alle deler av samfunnet. Det finnes næringslivstopper og styrer som demonstrerer hva det betyr, ved å ha en tom stol i styrerommet, en Jesus-stol. Når han tas med på råd, blir beslutningene annerledes. Det mest prestisjetunge sykehuset i Argentina, det som før bare behandlet slike som hadde god råd, har invitert Jesus inn i styrerommet. Nå har de opprettet et program for å gi topp medisinsk behandling for de fattige.

Menighetene kan ha barmhjertighetsfond som gir nødhjelp til fattige. Når næringslivet lar Jesus få komme til orde, kan det bli mer enn nødhjelp. Det kan bli opplæring og nye jobber i stedet.

Himmelsk visdom

Det er ikke gitt kristne alltid skal være på toppen, enten det er i politikk eller på andre samfunnsområder. Men for et pluss det vil være å ha en våken, bevisst Gudsrikeborger i staben i firma eller offentlig administrasjon. Hun eller han fullmakt til å trekke på ressurser som ingen andre har. Hva med himmelsk visdom? ”Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den” (Jak 1,5). Hva med profetisk innsikt og visdoms- og kunnskapsord? Det er åpenbarelser som er tilgjengelig for alle troende. Ikke bare på møter. Ikke bare til helbredelse. Men på kontoret, på butikken, på verkstedet, på skolen, på styrerommet.

Ressurssentre

I England og noen få steder i USA finnes nå noe som kalles Kingdom Advice Centers, Gudsrikerådgivningsentre. Det er ressurssentre startet for å ruste folk til arbeids- og samfunnslivet. De har en rekke kurser, ikke minst treningskurs for å kunne høre Guds stemme på arbeidsplassen og finne visjonen for liv og arbeid.

En trenger selvsagt ikke være overordnet for å være en effektiv Gudsrikerepresentant. I Nashville i Tennessee finner kristne på samme arbeidsplass sammen i Transformation Prayer Groups (forvandlingsbønnegrupper), og de skaper en ny atmosfære som gjør det lettere å bli frelst for arbeidskameratene. Men ikke bare det, noen av dem har reddet bedriften sin fra nedleggelse, andre vært redskap til nye fremstøt. I tillegg til det samles ledere i byen til ”transformasjonslunsj” for å hjelpe hverandre videre.

Speider

Eksemplene fra det som nå foregår i ”8-4-vinduet” er utallige. En spinkel liten dame som er dommer i Hong Kong, har lært å bruke åndelig autoritet i rettssalen – og stoppe løgnen! Den kvinnelige borgermesteren i Elk River står i spissen for ledere fra kirke- og samfunnsliv og forvandler denne byen i Minnesota. Jeg møtte en spanjol som arbeider i et multinasjonalt firma med 16 000 ansatte. Han er ikke toppsjef eller noen nær det, men har adgang like til topps nå fordi hans råd er bedre enn noen andres.

Her er mye vi trenger å utforske. Vi trenger Josva’er og Kaleb’er som drar foran som speidere og kan komme tilbake å gi visjoner og trening til andre som skal være med å erobre ”8-4-vinduet”.

Trykt i Magazinet 15. mars 2005

Tags: , ,

This entry was posted on onsdag, juni 17th, 2009 at 21:07 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment