6
jun

Troen kommer av forkynnelsen

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Evangeliske kristne er ivrige med å understreke hvor viktig forkynnelsen av Guds ord er i alt som har med evangelisering og misjon å gjøre. Vi siterer gjerne ordene om at «av nåde er dere frelst, ved tro … det er ikke av gjerninger». Og den frelsende tro skapes gjennom det forkynte ord. Derfor minner vi hverandre og andre stadig om det apostoliske ordet i Romerbrevet 10,17 om at troen kommer av forkynnelsen.

Men vi blir ikke bare frelst ved tro. Hele kristenlivet dreier seg om tro. I samme brev som apostelen taler om hvor viktig forkynnelsen er, sier han også: «Alt som ikke er av tro, er synd.» Og hvis troen er avhengig av forkynnelsen, må det bety at alle sider av Guds ord må forkynnes slik at de blir en del av den bevisste tro og dermed til virkelighet i de troendes og i menighetens liv. Det som ikke forkynnes, blir ikke virkelighet. For uten tro kan vi ikke være Gud til behag.

Er det kanskje mangler i forkynnelsen som er årsaken til de mangelsykdommene mange menigheter lider av? For den våkne bibelleser er det ikke vanskelig å se det gapet der ofte er mellom bibelsk kristen- og menighetsliv og vår tids gjengse kirkeliv. Og en ensidig forkynnelse kan både skape en slik situasjon og til og med være med å få oss til å regne den som normal.

Paulus kunne gi seg selv attest for sin virksomhet i Efesus og si: «For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.» For oss som starter i en lavere divisjon enn apostelen, kan det virke som er uoppnåelig ideal. Men det er vel verd å ha det nettopp som et ideal?

Visst har den apostoliske forkynnelsen et sentrum som alt dreier seg om. I 1. Korinterbrev kaller Paulus det «ordet om korset». Han proklamerer: «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» Men det betyr ikke at han ikke har øye for «hele Guds råd». For i det samme brevet skriver han om partivesen, om kjødelige og åndelige kristne, om kirketukt, om kristne som fører rettssaker mot hverandre, om sex, om ekteskap, om slaveri, om å spise eller ikke spise kjøtt som er ofret til avgudene, om kjønnsroller, om gudstjenestene, om bruk og misbruk av nattverden, om de åndelige gaver – og ikke minst – om oppstandelsen og det kristne håp.

«Alt Guds ord vil opp prekestolen,» skal Martin Luther ha sagt. Nyttig påminnelse!

Trykt som I fokus i DagenMagazinet 12. august 2008

Tags: ,

This entry was posted on lørdag, juni 6th, 2009 at 16:42 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment