6
jun

Fargerikt om Guds rike

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Erling Thu:
Draumar frå Guds hjarte
Folk Media, 2008
130 sider

draumar-fra-guds-hjarte”Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!” var hovedtema for Jesu forkynnelse. Guds rike og det parallelle uttrykket himmelriket preget Jesu virksomhet. ”Han forkynte evangeliet om riket,” heter det flere ganger. Og han forventet at det skulle fortsette: ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Dette riket er virksomt her og nå der Jesus er. En serie med lignelser viser at det skal vokse. Og en dag skal det stå fullkomment. Disiplene lærte av Jesus å be: ”Komme ditt rike!” Det er en bønn om at det skal komme blant oss her og nå – mer og mer, men også snart i all sin glans når han som sitter på tronen, skal si: ”Se, jeg gjør alle ting nye!”

Erling Thu har drømt om Guds rike sammen med Bibelens profeter og evangelister. Han har gjort det lenge, og nå har han samlet noen av drømmene i en bok. ”Tekstane i denne boka har eg arbeidt på i mange år,” sier han. ”Eg har skrive om draumar frå Guds hjarte for meg sjølv i lengre tid enn eg har skrive på noka bok eg har gjeve ut.” Han vet at han prøver å sette ord på noe som er for stort til å uttrykkes med ord og bokstaver. Men han våger det og skriver ”for ein ny generasjon av drøymande menneske, en ny visjonær generasjon som våger å leva ut det dei trur på, ber om og lengtar etter”.

Det er en inspirerende bok Thu har gitt oss i ”Draumar frå Guds hjarte”. Det er god Gudsriketeologi. Men det er ingen systematisk fremstilling eller lærebok. Det er poesi selv om det formelt vel er prosa. Men Thu bruker poetens farger og bilder – var det ikke det mange av de bibelske forfatterne også gjorde? Som en vil forstå av sitatene, bruker han nynorsk og gjør det på en så rik måte at undertegnede anmelder ikke en gang våger å prøve seg på en anmeldelse på samme språk.

Boken er liten av format, men stor i innhold. I tillegg til drømmene har den en innledning om drømmer og visjoner i bibelsk lys. Boken er vakker! Per Filip Osland og Tormod Åsen fortjener takk for design, illustrasjoner og grafisk produksjon.

Trykt i DagenMagazinet 14. november 2008

Tags:

This entry was posted on lørdag, juni 6th, 2009 at 16:20 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment