5
jun

Kystby badet i bønn

   Posted by: reidar   in Reportasjer/intervjuer

I Mar del Plata hevder borgermesteren at byen er Guds by
Pastorene er hyrder for alle deler av byens liv

(2003) – Mar del Plata er Guds by, sa Victor Daniel Katz Jora til den store forsamlingen som nylig var samlet i byen for å inspireres til å nå en nasjon for Kristus. Jora er Intendente Municipal – borgermester – i Mar del Plata, en argentinsk kystby. – Denne byen har fremdeles mange problemer, fortalte han også. – Men det skal bli en åpen, transparent by der det et lett å drive forretninger for gode folk. For jeg er fullt overbevist om, og jeg sier det en gang til, at Mar del Plata er Ciudad de Dios – Guds by! Det er noen få som ikke forstår det ennå, men de kommer til å forstå det om ikke så lenge.

Mar del Plata er selvsagt rammet av den politiske og økonomiske krisen som har preget hele Argentina den siste tiden. Men det har forundret mange at varehandelen i byen nylig kunne rapportere om større omsetning enn noen gang før. En forvandling er i gang. De evangeliske kristne er stadig dypere involvert i byens liv. Borgermester Jora ser ut til å regne med dem i kamp for fremgang og mot korrupsjon. Så sent som i juli var han kjent som ateist. Nylig åpnet han et kontor for de evangeliske pastorene på byens rådhus!

Hyrder for byen

Omar Olier leder pastorene i Mar del Plata

Omar Olier leder pastorene i Mar del Plata

Ed Silvoso og Harvest Evangelism har i flere år satset på å bruke Mar del Plata som treningssted for byvid bønneevangelisering. År etter år har kristne fra mange kanter av verden vært med på bønneaksjoner og evangelisering i byen. Men viktigere er det at flere og flere troende i byen har tatt kontinuerlig ansvar for sine naboer og arbeidskamerater ved å innvie seg til såkalte bønnefyrtårn. Vi var der for fem år siden da tallet på bønnefyrtårn gikk fra 1300 til nesten fem tusen.

Bønn er uten tvil en nøkkel til forvandlingen som skjer med Mar del Plata. Men der er en annen nøkkel som også setter sitt preg på byen, den som borgermesteren lener seg til. Alle pastorene vi treffer, snakker om noe som begynte for fire-fem år siden. Den åpenbare lederen for dem, Omar Olier, sier at pastorene skiftet sinn. – Vi er ikke lenger bare pastorer for våre egne forsamlinger, vi er pastorer for byen vår. I dag har borgermesteren gitt oss et kontor på rådhuset. Vi er pastorer for det politiske liv og for borgermesteren, og han har gitt oss rett til å be for ham og hele hans team.

Olier forteller at de også er pastorer for helsevesenet og har et kontor på sykehuset. De arbeider i skolevesenet og med politiet, rettsvesenet, på en rekke områder av samfunnslivet. – Vi er pastorer for byen, gjentar han. – Det er derfor vi har autoritet over byen. For det er Guds by!

Ydmykhet og omvendelse

– Folk spør hvordan det begynte. Vi begynte med å ydmyke oss, med å omvende oss og med gjenopprettelse. Og jeg var den første, dernest kom den ene etter den andre. Vi besluttet oss til å bli det Gud sier oss vi er: Mange forsamlinger – én menighet. Mange pastorer – en overhyrde. Vi besluttet oss for å gjøre Guds vilje: Når vi elsker hverandre, vil verden tro.

– I dag er pastorforeningen meget sterkt, fortsetter Olier. – Og jeg skal fortelle hvordan det vil være noen få år frem i tid – da skal ikke eneste sjel være uten en pastor, ikke en familie uten en pastor, ikke et nabolag uten en pastor. Der skal ikke være et bit av byen som vi ikke skal erobre for Guds ære.

– Vi trener disipler i menighetene, men vi er pastorer for byen, sier en kollega. – Vi ser etter de tapte får som ikke har håp, for å føre dem til Gud.

– Vi begynte med å ydmyke oss og gjenreise menigheten, timer med gråt i Guds nærvær, faste inntil vi kom inn i en skur av idéer – hver enkelt bidro med en bit av det, forteller Olier. – Slik ble visjonen åpenbart for de neste ti årene med bølger av innhøsting og påvirkning på byen. Men det vi gjør mer enn noe annet, er å utruste de hellige så djevelen drives tilbake og Guds rike kommer, sluttet pastor Omar Olier.

Uovervinnelige venner

Rundt Olier står en krets av pastorer med høyst forskjellig bakgrunn. – Jeg begynte å søke Gud av hele mitt hjerte, sier en av dem som vil dele hvordan han ble en del av fellesskapet. – Herren sa til meg at det beste som finnes, er din bror, selv om vi er forskjellige. Jeg begynte å se Gud i hver enkelt av de andre pastorene. Gud rørte ved hjertet mitt, og jeg begynte å elske hver eneste en av dem. Da vi begynte å bruke tid sammen, innså vi at vi alle kjemper med de samme tingene.

Han ser rundt seg på kretsen og sier: – Disse menn har blitt mine venner, og jeg være helt åpen sammen med dem. Forent i Ånden er vi sterke og uovervinnelige.

– Vi er ikke bare pastorer sammen, vi er venner, føyer en tredjemann til. – Fra begynnelsen var vi pastorer, nå er vi venner. Vi deler ting med hverandre, vi tjener sammen, vi inspirerer hverandre, vi elsker hverandre og vi går fremover for å forandre byen. Menigheten min er forandret. Den er mangedoblet. Gud har helbredet oss, og vi har et ønske, et begjær etter å se Guds herrevelde etablert i denne byen, i Argentina – og i alle nasjoner.

Ikke et råd, men et team

En av pastorene forteller at han har vært sekretær for pastorforeningen i tolv år. – I begynnelsen hadde vi et stort problem mellom oss. Vi kunne ikke fordra pastor Olier, og han likte ikke oss! sier han og ler til enda mer latter og applaus fra kollegene. – Vi ba, men fikk ikke noe svar. Vi ba: ”Herre, berør han der pastoren i den store menigheten. Og velsign pastoren i den lille menigheten.”

– I Guds time talte Herren til pastor Olier og sa at han burde være leder for pastorforeningen. Så kom han, og alle var forbauset: ”Pastor Olier er her!” Og det ble fullstendig stille! Men Gud hadde forberedt dette møtet slik at pastor Olier ville være der og bli valgt til formann. Vi måtte legge til side vår stolthet og innse at han var en Guds mann for byen. Vi måtte stille oss side om side med ham for å motta det han hadde fått, og slik formet Gud dette vinnerlaget.

– Vi er ikke et råd, vi er et team. Vi elsker hverandre og respekterer hverandre. Når en sendes ut, legger hele resten av teamet hendene på ham og sender ham. Vi støtter ham.

Drømmer virkeliggjøres

– Drømmer jeg har hatt i mange år, virkeliggjøres nå, sier en annen av veteranene. Han har vært med i pastorforeningen i ti år. Noe av hans nød var at de nok at ledere, men ikke noe åndelig lederskap. Han ba Gud reise opp en mann med åndelig autoritet over dem. – Vi kan ikke gå frem, vi kan ikke vokse, hvis vi ikke har en eller annen som er litt foran oss og vil lede oss, sier han og føyer til at han takker Gud for pastor Olier.

– En annen nød var at den enhet vi hadde, ikke førte til resultater. Men jeg takker Gud at vi i dag har enhet med et formål. Fundamentet for enhet er ikke lære. Historisk sett har lære alltid splittet menigheten. Fundamentet for enhet er ikke uniformitet. Å være forskjellige er ikke galt, der er rikdom i mangfoldet Gud har gitt oss. Fundamentet for enheten er kjærlighet. Jeg må elske min bror, for om jeg ikke elsker ham, elsker jeg ikke Kristus. Hvis jeg skiller meg fra min bror, skiller jeg meg fra Kristus. Hvis jeg har ånd av uavhengighet, ærer jeg ikke Kristi legeme. Vi har innsett at vi ikke kan sette betingelser for enheten i Kristus.

Den tredje nød var mangelen på bønn. Nå takker han Gud for den bønnens Ånd som preger menigheten i Mar del Plata. – Vi dekker denne byen 24 timer i døgnet hver dag. i tror at denne uavbrutte forbønnen vil gi stor frukt til Guds ære.

Forbønn i havnen

Forbønn i havnen

Forbønn for alle deler av byens liv

Bønneevangelisering er ikke bare bønnefyrtårn, men konkret forbønn for alle deler av byens liv. Mar del Plata er en kystby og avhengig av havet. Under Harvest Evangelisms konferanse ble et forbederteam sendt til havnen dere fiskerne kommer inn. Like etter meldte byens fjernsynsstasjon at en gammel konflikt mellom fiskeflåten og havnestyret plutselig og overraskende var løst.

En annen av hovednyhetene var at konferansen var avsluttet, og at den hadde forandret byen for all fremtid. Den tredje var at et lenge stengt hotellkompleks skal gjenåpnes i byens regi.

Trykt i Magazinet 9. januar 2004

Dette er 4. av 4 artikler om bønneevangelisering i Argentina i 2003.
Les også:
1.  Guds time for Argentina
2.  Tror på ny reformasjon i Latin-Amerika
3.  Bønnering reiste byen fra ruin

Tags: , , ,

This entry was posted on fredag, juni 5th, 2009 at 21:35 and is filed under Reportasjer/intervjuer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment