5
jun

Kristen enhet – intet valgfag

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Økumenikk har ofte blitt oppfattet som en beskjeftigelse for spesielt interesserte. For mange såkalte vanlige kristne, både ledere og fotfolk, har det vært noe fjernt som enten foregår på møter i fjerne land eller i komitéer de har liten eller ingen føling med. Unntakene er for noen de årlige økumeniske bønneukene eller årlige fellesmøter.

Men for bibelske kristne kan enhetsarbeid aldri bli et alternativ en kan velge eller velge bort. Det er ikke et valgfag i livets disippelskole. Når bønnen om enhet mellom alle troende er så viktig at den utgjør et hovedelement i den siste bønn vi har fra Jesus, kan økumenikken ikke overlates til en håndfull spesielt interesserte. Visst sier apostelen Paulus at Åndens enhet er gitt. Men på samme tid formaner han: ”Legg vinn på å bevare Åndens enhet.”

”Bevare” kan høres passivt og statisk ut. Men ”legg vinn på” er ikke mye statisk. ”Det er neppe mulig å gjengi eksakt den sterke betoningen som ligger i det greske verbet,” skrev Markus Barth i sin store Efeserbrevskommentar, og han fortsatte: ”Det gjelder ikke bare at det har hast og er en pasjon, men den fulle innsats av hele mennesket er inkludert. Det involverer vilje, følelse, fornuft, fysisk styrke og hele holdningen. … (Formene i den greske teksten) ekskluderer passivitet, kvietisme og en vent og se-holdning. … Du har initiativet! Gjør det nå! … Du må gjøre det!”

En av grunnene til at økumenikken er blitt noe fjernt, er åpenbart at ordet altfor ofte har blitt forvist til samtalene og samarbeidet mellom kirkesamfunnene – og over dem igjen de store økumeniske organisasjonene. Vi skal ikke påstå at det ikke kan ha kommet noe godt ut av det. Men kirkesamfunnene er ikke kirken – menigheten – den bibelske ekklesia! Kirkesamfunnene er historisk betingede menneskelige strukturer – som i beste fall tjener den egentlige menighets liv og misjon, men som står i kontinuerlig fare for å stjele menighetens plass og skygge for den.

Vi tror at det er nettopp fordi så mye såkalt økumenikk beveger seg på dette planet – som forsøk på å skape samtale mellom kirkesamfunn og føre dem nærmere hverandre – at den har så vanskelig for å gripe hjertene til vanlige troende mennesker og engasjere dem. Og vi har en tanke om at en del av dem som kan kalles spesielt interesserte, beholdt gløden, ikke så mye fordi de er opptatt av det store bildet, men fordi de også i de offisielle økumeniske fora møter varme medtroende fra andre sammenhenger enn deres egen.

Der er en voksende forståelse i dag for at sann økumenikk begynner på et på en gang mye nærere og mye vanskeligere plan. Det bibelske begrepet menighet dreier seg vesentlig om to størrelser – den universelle menighet av alle troende på alle steder og til alle tider – og stedsmenigheten – alle troende på et sted til en bestemt tid, uansett hvilken lokalmenighet eller forsamling de måtte tilhøre. Og det er primært på det siste planet enheten utfordres, prøves, trues og testes. Det er først og fremst der vi kalles til å praktisere den kristne enhets grunnleggende bud: ”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.”

”For bibelske kristne kan enhetsarbeid aldri bli et alternativ en kan velge eller velge bort. Det er ikke et valgfag i livets disippelskole,” skrev vi tidligere i denne artikkelen. Det gjelder altså først på stedet vi bor. Hvilke konsekvenser får det for måten vi tenker om andre troende, taler om andre menigheter og forsamlinger enn vår egen? Hvilke praktiske følger får det for det vi gjør, for vår forvaltning av de ressurser Herren har gitt oss? Hvilken virkning har det for planer og visjoner?

”Legg vinn på å bevare Åndens enhet!”

Trykt som kommentar i Magazinet 12. juni 2004

Tags:

This entry was posted on fredag, juni 5th, 2009 at 21:52 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment