Archive for mai, 2009

24
mai

Sammen med alle de hellige

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

I Efeserbrevet ber Paulus for sine lesere om at de ”kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde” der er i Kristi kjærlighet.

I den forbindelse bruker han et fascinerende uttrykk – ”sammen med alle de hellige”. Er det ikke som han sier fra at dimensjonene i Kristi kjærlighet fatter vi aldri alene? Vi er innbyrdes avhengige av hverandre. Var det derfor de første kristne ”holdt urokkelig fast … ved samfunnet”? Idealet er ikke den sterke som står alene, men den som er avhengig av Herren og hans folk.

Tags: ,

24
mai

En bok fylt av glede

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Karsten Isachsen:
Gledens Gud
Avenir Forlag, 2008
279 sider

gledens-gud-av-karsten-isachsen1Etter seks års pause har Karsten Isachsen skrevet bok igjen. ”Gledens Gud” heter den. Han har valgt å gi sine lesere nesten tre hundre sider inspirasjon og oppmuntring i en bok som smaker usedvanlig godt enten den nytes i små eller litt større daglige porsjoner eller slukes i et jafs fordi en ikke kan vente med å se hva neste side inneholder.

Det er en forunderlig sak at så mange kristne er mer kjent for sin gledesløshet enn for sin glede. Eller at vi åndeliggjør den kristne glede så ettertrykkelig at den stort sett ikke får andre manifestasjoner enn et forsiktig smil. Uten et øyeblikk å avvise det sunne og rette alvor, fører Isachsen oss ut i det gledens land Gud har gitt oss – både i evangeliet og i hele den …

Tags:

23
mai

Utfordrende for kristen tro og tanke

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Tom Wright:
Ganske enkelt kristen
Lunde Forlag, 2008
Mykbind. 240 sider

ganske-enkelt-kristenDen anglikanske kirke har gitt oss en rekke fremragende skrivende forkynnere. Mest kjent i Norge og oversatt til norsk er antakeligvis John R. W. Stott, ledende teologisk tenker innen den evangelikale leiren, og Michael Green, mest aktuell i Norge for et noen tiår siden. Nå sørger Lunde forlag for at vi kan bli kjent med nok en meget produktiv forfatter, biskopen av Durham, N. T. Wright.

Wright regnes som en betydelig ekspert på Det nye testamente. Han har skrevet godt over tretti bøker, mange av dem teologiske fagbøker, en rekke andre skrevet for vanlige mennesker uten faglig teologisk kompetanse. Boken Lunde har valgt å gi oss på norsk, hører til den siste kategorien. Men ingen må tro at den derfor er en lettvekter. Den er en utfordring både for tro …

Tags: ,

23
mai

Gud gjør noe nytt og hans folk jubler

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Folk strømmer til Toronto Airport Vineyard

(1994) Ved årsskiftet ringte pastor John Arnott i Toronto Airport Vineyard til sin kollega i St. Louis, Randy Clark, og ba ham komme til Canada: ”Kom og forkynn i fire dager. Jeg tror Gud vil gjøre noe.” Randy Clark var i tvil. I alle fall måte han få ta med seg et team. Han turde ikke reise alene.

20. januar var Randy og teamet på plass i Toronto. Siden har møtene fortsatt. Og folk – mange tusen til sammen – har kommet fra alle kanter. Og den såkalte ”Toronto-vekkelsen” sprer seg fra sted til sted og fra land til land.

I august tilbrakte Visjons redaktør en uke i Toronto. Her følger noen av inntrykkene ledsaget av et sukk: Hvordan skal en beskrive det ubeskrivelige? For en del av det som skjer, kan ikke formidles med ord. Det må oppleves….

Tags: , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 3

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

I fire og et halvt år hadde jeg Erling Utnem som lærer. Enkelte av de tingene han sa, har brent seg inn i hukommelsen. Her er en av dem: «I de fleste av våre menigheter er den åndelige temperatur så lav at når det kommer inn et menneske med normaltemperatur, tror alle de andre at han har feber.»

På Oase-samlingen forrige uke sa Michael Green noe av det samme. Han talte om hva som måtte skje med menighetene våre om de skulle representere Guds rike rett. Her er begynnelsen på ett av punktene:
Be om at mennesker må få Den Hellige Ånd. Selvsagt, alle virkelige kristne har Den Hellige Ånd. Hvis de ikke har det, er de ikke kristne. Men mange kristne aner ikke hvilken arv, hvilken gave de har. Det er som blomsterfrø i ørkenen, usynlige og ubrukelige inntil regnet kommer. Se etter dette regnet! Det …

Tags: , , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

«Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører,» sa Peter på pinsedag. (Ap.gj. 2,32-33).

Vi så i går at Peter hevdet med Joelsprofetien i hånd at de siste dager er begynt og at kjennetegnet på den nye tid er at Gud utgyter sin Ånd over alle mennesker, at Ånden er der for alle troende. Vi så også at der Guds Ånd er virksom gjennom menigheten, gjennom disiplene, der skjer det noe sansbart. Det gjelder «dette, som dere nå både ser og hører».

Vi ønsker å tilhøre menigheter som har gjennomslagskraft i verden. Vi vil ikke tilhøre en kirke som er totalt uinteressant, en kirke hvis liv og budskap er «revnende likegyldig». Apostlenes …

Tags: , , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

For et par tiår siden skrev dr. theol. Knut Enger:
Vi mener å kunne fastslå at et stigende antall mennesker lever sitt liv uten forbindelse med kirken, uten behov for kirken, uten interesse for kirken. … De lever uten kirken og dør uten kirken. … Kirken må så gjerne være der, og kanskje endog bli benyttet ved spesielle anledninger for å skape ramme og stemning. Men kirkens liv og budskap interesserer ikke. Det er den kirkefremmede revnende likegyldig.  (1968, s. 67).
Er det sant? Langt på vei må vi medgi at det er det. På søndag formiddag har jeg bare fem minutter å gå når jeg skal på gudstjeneste. Da treffer jeg ofte gode naboer som er travelt opptatt med å gjøre seg klar til tur eller til dagens innsats i hagen. Det er fine mennesker. De vet hvem jeg er. De smiler og hilser. Selvsagt kan …

Tags: , , ,

23
mai

Profetiene om vekkelse i Norge skaper debatt

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Profeti og profeter er stadig omstridt. Reidar Paulsens artikkel tar utgangspunkt i en debatt på slutten av 1990-årene, men kaster lys over varige, viktige prinsipper for å ta imot, forstå, bedømme og anvende profetiske budskap – slik det var i den gamle pakt og slik det er nå.

Tags: ,

Tid alene med Gud hører til det normale kristenliv. Det er ikke noe som ble oppfunnet verken av pietistene eller av det moderne fornyelsesfolket. Jesus praktiserte det selv og forutsatte at det er en del av normal livsstil for hans disipler. Han sa: ”Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg” (Matt 6,6 i NT05).

Tags: , ,

Pietisme og pietister er nesten fremmedord for mange unge kristne i dag. Andre mener seg å vite mer og kan bruke ordene med litt forakt i stemmen. For ordene forbindes med loviskhet. Og ingen kan nekte for at loviskhet noen ganger har preget pietistiske miljøer. Men i utgangspunktet står retningen for sannheter og en praksis som er viktig for alle levende kristne. Den understreket hvor avgjørende det enkelte menneskes forhold til Gud er. For å skille mellom det å ha et allment positivt forhold til kristentroen og kanskje dertil være en ”kirkekristen”, ble det vanlig å snakke om å være personlig kristen.

Tags: , ,