Pastor John Isaacs knytter sammen pastorer og menigheter

Pastor John Isaacs i San Jose i California

Pastor John Isaacs i San Jose i California

(2000)  Light the Bay er et ukelangt arrangement – et samarbeid mellom Harvest Evangelism, pastorer i San Francisco og Pray the Bay. Storarrangementet er bare ett uttrykk for den kontinuerlige forbønnen for San Francisco Bay, for de hundre byene med de 6,7 millioner innbyggere i området rundt, ledet av et nettverk av pastorer og kristne ledere i hele Bay-området. Pray the Bay heter nettverket som representerer kontinuiteten, og mannen som mer enn andre knytter det sammen, er pastor John Isaacs i San Jose.

Forbilde vekker

Isaacs forteller til Visjon at det var nettopp i det sørlige Bay-området bevegelsen startet. Pastorene der valgte å gjøre det samme som pastorer en rekke steder i USA har gjort de siste årene, komme sammen til Prayer Summit – et bønneretreat for å bygge relasjoner og be sammen. Etter to slike begynte de å møtes hver måned for å be sammen. Etter en stund var de 120 som møttes slik, og de tok kontakt med borgermester, politimester og andre i ansvarsfulle stillinger i lokalsamfunnet for å be for dem og de behov de hadde.

– Gud forente pastorene, og gjennom det gjorde han kirken mer synlig her i San Jose-området, sier Isaacs. – Vi begynte å lage større arrangement sammen også – for bønn og for enhet. Resultatet var at andre pastorer rundt San Francisco Bay begynte å høre at Gud var i ferd med å gjøre noe her. Jeg fikk innbydelser til å besøke en rekke bønnesamlinger for pastorer i andre byer i hele området. Som kjent har vi hundre byer her – jeg har ikke besøkt alle, men mange.

– Vi begynte å spørre oss selv om Gud ville forene oss i hele Bay-området. Det reiste to nye spørsmål: Kan vi gjøre noe som berører hele området på den nasjonale bønnedagen? Kan vi samle pastorer fra området til en Prayer Summit? Det ble begynnelsen på Pray the Bay.

Omfattende nettverk

Tre hundre pastorer kom til den første Prayer Summit for hele Bay-området i 1996. Fire hundre forbedere ble mobilisert for å be for dem. Under samlingen kom det et forslag om å samle noen pastorer fra hver av de viktigste byene og danne en komité som kunne representere kirken i området og se hva de kunne gjøre sammen. – Som resultat av det ble Pray the Bay offisielt født, forteller Isaacs.

– I dag har vi et hovedstyre på omtrent tjue menn og kvinner fra de ni fylkene, alle viktige ledere blant de kristne, fortsetter pastor Isaacs. – Vi har ikke eksakt tall akkurat nå, men de representerer hundrevis av menigheter – menigheter som er nettet sammen og har pastorer som virkelig ønsker å stå frem som Guds ene menighet med de mange forsamlinger i San Francisco Bay.

I løpet av de fire siste årene har denne komitéen arrangert flere Prayer Summits, felles tiltak på den nasjonale bønnedagen – og nå Light the Bay sammen med organisasjonen som hele tiden har vært en inspirasjon, Harvest Evangelism, og som også har bidradd med en annen viktig leder for arbeidet, Michael Griffiths.

– Så nettverket har vokst både gjennom spesielle arrangement og enda mer ved at vi bygger personlige relasjoner mellom pastorer. Min vinkling er at Pray the Bay ikke primært må være en organisasjon eller et program, men bygge på relasjoner, sier Isaacs. – Gjennom disse relasjonene vil Kristi sinn ble manifestert i Bay-området.

Pastor Isaacs medgir uten videre at det ikke er mulig for ham å bygge relasjoner til så mange som dette omfatter. Så hans oppgave er å gjøre det med nøkkellederne på hvert sted som så gjør det samme med de andre i hver by. – Så når jeg går til en eller flere nøkkelledere og taler med dem om det jeg tror er på Guds hjerte for oss, vet de at jeg representerer hele området mer enn meg selv, og de kan formidle tankene videre til dem de er nettet sammen med på stedet.

Forbedere og bønnefyrtårn

Pray the Bay er mer enn et nettverk av pastorer og andre ledere. – Vi omtaler det som tre spor, fortsetter John Isaacs. – Første spor er å nette pastorer sammen. Det neste er å nette forbedere sammen så det kan skje strategisk bønn. Tredje spor er mobiliseringen av bønnefyrtårn på grasroten for å få heldekkende forbønn for hele området.

Å dekke et så stort og folkerikt område med bønnefyrtårn er en formidabel oppgave, og Isaacs medgir at dekningen varierer sterkt fra sted til sted. – I det sørlige området har vi god dekning med tusenvis av bønnefyrtårn. Vi har mange også på østsiden av the Bay. Målet vårt er at fem prosent av husholdene i Bay-området skal være innviet som fyrtårn, og at det vil føre til at vi dekker alle i området med daglig bønn. Akkurat nå er vi under en tredjedel på vei mot det målet. Vi har mye igjen å gjøre!

Forandre maktbalansen

Vi spør Isaacs om hans forventinger når det gjelder Light the Bay-uken, spesielt avslutningsdagen i San Francisco. Det første han nevner er at dette er første gang de gjør noe sammen i San Francisco – og gjør det på San Franciscopastorenes innbydelse. – At de innbyr menighetene rundt the Bay til å komme og hjelpe dem å nå byen deres, representerer noe nytt.

– Det er også viktig fordi det fører pastorene i San Francisco sammen på en måte de aldri har erfart før, forteller Isaacs og fortsetter med å kommentere forsøket på å be for og velsigne alle hjem i byen lørdag 2. september. – Jeg tror ikke at en slik heldekkende engangsforbønn vil forvandle byen. Men en definisjon av åndelig transformasjon er at maktbalansen i den åndelige atmosfæren over byen skifter slik at den heller i favør av menigheten. Der begynner forvandlingen. Maktbalansen over byen har lenge vært i favør av fienden. Denne dagen kommer til å skyve den litt lenger i favør av menigheten. Men det er ikke den endelige forandring, slutter John Isaacs.

***************************
San Francisco Bay-områdets pastorers
og kristenlederes pakt

Vi – kristenfolket i San Francisco Bay-området – som én i Kristus inngår en pakt om å gjennomsyre vår region i bønn og strategisk strekke oss ut for å nå hvert menneske med det mektige budskapet om håp som finnes i Jesus Kristus i og utover år 2000.

Trykt i Visjon nr. 10 2000

4. av 4 artikler om Light the Bay i San Francisco Bay 2000
Les også:
1.  Kristne overøser San Francisco Bay med velsignelse og bønn
2.  – Kom over og hjelp oss
3.  San Francisco invadert av velsignelseshær

Tags: , ,

This entry was posted on onsdag, mai 27th, 2009 at 18:51 and is filed under Reportasjer/intervjuer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment