Mer enn en konferanse – en erfaring i kampen for å erobre en by for Gud

(2000) Lørdag 26. august: Tåken dekket San Francisco Bay da fire hundre mennesker fylte de tre dekkene på turbåten. Noen få var fra Argentina, enda færre fra Europa, de aller fleste fra området rundt the Bay, denne store bukten som med sin begrensede adgang til havet nesten er en innlandssjø. Det var pastorer, menighetsledere og forbedere fra det enorme byområdet rundt bukten – hundre byer med storbyene San Francisco, San Jose og Oakland i spissen og et innbyggertall på mellom seks og sju millioner.

Dick Bernal, seniorpastor i Jubilee Christian Center i San Jose, fortalte deltakerne at han hadde vært jorden rundt to ganger bare i år. – Overalt hvor folk får høre at jeg bor i San Francisco-området, er det tydelig at det første de tenker på, er Sodoma og Gomorra! Hadde jeg trodd at San Francisco var Sodoma og Gomorra, hadde jeg flyttet til Buenos Aires, hevdet han med tydelig tanke på de argentinske vekkelseslederne ombord. Bernal vil heller tenke på byen San Francisco som Efesus – byen som var sterkt preget av avgudsdyrkelse, trolldom og umoral, men som Gud forvandlet fullstendig på to år.

– Vi skal begynne å se himmelen åpen og denne byen vendt opp-ned, fortsatte Bernal. – Hver eneste isme du kan komme på, finnes i denne byen – humanisme, sosialisme, ateisme, deisme. Og i atmosfæren svever alle former for New Age og eldgamle åndsmakter.

– Men alt Gud trenger, er noen få troende – som vet hvordan de skal føre krig, be og holde ut! Dette er bare ett nytt skritt for å bringe inn Guds nærvær i Bay-området. sluttet pastor Bernal sin hilsen. Tema var gitt – for deltakerne på Light the Bay-bønnecruiset – for 99 bønneteam på farten i området, tolv av dem i fly og helikopter, andre i en bilkaravane eller ”salvede Harley Davidson-team” på veiene rundt hele the Bay, atter andre plassert på strategiske steder i byene. – Vi er her for å gi djevelen nok et blått øye. Vi skal storme helvetes porter, og vi skal binde makter og myndigheter – og invitere inn kongenes Konges nærvær.

– Dette er ingen piknik, dette er krig, fortsatte Ed Silvoso fra Harvest Evangelism. Deltakerne tok imot utfordringen. Bønneoffensiven på land, i luften og på sjøen denne lørdagen var første del av Light the Bay, et litt over en uke langt samspill mellom det kontinuerlige bønnearbeidet organisert av Pray the Bay og en feiring av Harvest Evangelisms tjueårsjubileum.

Forsoning

Tåken var tykkere enn før da båten ankom Sausalito i fylket Marin nord for Golden Gate-broen. En liten gruppe lokale kristne hilste forbederne velkommen. Ed Silvoso hadde forberedt dem på det som skulle skje på land. Visst skulle det bes for byen og for fylket. Men den bibelske formaning til bønn for alle mennesker er bundet sammen med en formaning til å be med rene hender, uten sinne og strid. Derfor er det viktig å gjøre bot og søke forsoning. Det tales oftere og oftere i dag om identificational repentance – om å identifisere seg med eget folk og gjøre bot, også for forfedrenes synder.

Silvoso spurte hva den første uretten som ble begått her, var. Svaret for ham var da landet ble tatt fra de innfødte amerikanerne, indianerne som vi ofte har kalt dem. Lokale pastorer kunne fortelle hvordan 60.000 miwokindianere ble massakrert i Marin-området den første kolonialiseringstiden. En liten gruppe innfødte amerikanere var med på bønnecruiset. De åpnet sine hjerter og fortalte at de fremdeles ”hører forfedrenes blod rope fra marken”. Men de trodde også på Lammets blods kraft til å helbrede sårene.

Så knelte ledere fra den hvite befolkningsgruppen rundt den lille gruppen av indianere med den 94-årige pastor Grant Smith som det verdige midtpunkt. – Vi knelte foran dem for å be om tilgivelse for våre forfedres handlinger, for å bryte brodden av uretten og plante velsignelse der forbannelse en gang ble lagt, det er ordene fra en av dem som ledet den lille seremonien. Det ble gitt symbolske gaver – og som et tegn fra himmelen: tåken lettet!

På neste stopp sentralt i San Francisco skjedde liknende forsoningsseremonier med bønn om tilgivelse for kirkens svikt overfor forskjellige deler av byens liv og med forsoningsbønner mellom foreldregenerasjonen og de unge.

Spesialstyrker

En liten gruppe forlot båten i Sausalito. Den besto av amerikanske og argentinske forbedere under ledelse av pastorene Eduardo Lorenzo, Juan Zuccarelli og Sergio Scataglini, tre vekkelsesledere fra Argentina. Målet var å be gjennom den delen av San Francisco som har færrest kirkegjengere av alle.

– Vi gikk til Herren og spurte hvorfor der var så få, fortalte Silvoso på forhånd. – Det er fordi det er stedet hvor Satans kirke er. Derfor skal denne gruppen kjøre over Golden Gate-broen og gjennom denne delen av San Francisco for å utføre ”drive by prayer”.

Gruppen kom ombord igjen ved neste stopp. Ja, de hadde vært der Satans kirke ligger og hadde funnet bygningen. Men den var tom, og den var til salgs! På spørsmål kunne naboene fortelle at eldstebrødrene i Satans menighet hadde kommet i konflikt med hverandre, og menigheten var nedlagt. Applausen ombord var høylytt. Neste bønnemål var at en kristen organisasjon kunne kjøpe bygningen og gjøre den til et misjonssenter.

Profetiske handlinger

Strategen bak Light the Bay er argentinsk-amerikanske Ed Silvoso. Lørdag 26. august var første ledd – en dag for bønn for hele Bay-området. Mandag 28. – torsdag 31. august var viet en konferanse i Jubilee Christian Center i San Jose – dager for fornyelse av menigheten så den kan bli et redskap for transformasjon av byen. Den store finalen på fremstøtet var lørdag 2. september – en dag hvor kristne fra hele Bay-området skulle svare på San Francisco-pastorenes kall og omfavne den byen de ofte hadde foraktet og talt ille om.

– Hemmeligheten er profetiske handlinger, forklarte Silvoso cruisedeltakerne og viste til de store forandringene som er skjedd i samfunnet i Argentina. – Hvorfor er profetiske handlinger så kraftfulle? spurte han videre og viste både til alle bønnene og forsoningen og planen om å velsigne alle hjem i San Francisco uken etter. En nøkkel fant han selv i Johannes 8,44 som omtaler Satan som løgneren og løgnens far og sier at ”han kan ikke stå i sannheten, for der er ingen sannhet i ham”.

– Hva er det Jesus sier? Djevelen er en løgner, og for å være en effektiv løgner må du opptre fordekt. Han vil gjøre hva som helst for å skjule at han er en løgner. Han tåler ikke sannheten. Så når vi seiler på the Bay i dag, alle slags kristne forent i bønn og lovprisning, avslører vi djevelens løgn. For vi har feilaktig antatt at djevelen bare lyver for menigheten og for de fortapte. – og ikke for sine demoner. Men slik er det ikke. De samme løgner han forteller oss, forteller han sine demoner. Han forteller demonene at San Francisco er en fordervet by som aldri vil vende om til Kristus, at menighetene i Bay-området er egoistiske og selvsentrerte og aldri vil forenes, og at hvite kristne aldri vil tjene innfødte amerikanere, og at rike mennesker aldri vil vise omsorg for de fattige. Dette er hans løgner.

– Når en gruppe mennesker, hvor liten den enn er, kommer sammen slik vi kommer sammen denne uken og gjør en profetisk handling – proklamerer Guds rike over San Francisco, velsigner, gjør bot for gammel urett, demonstrer omsorg for de fattige – maler vi en sirkel av sannhet rundt djevelen, og vi avslører ham som løgner – ikke for oss selv, vi vet det allerede – men for demonene hans. Resultatet er kaos i mørkets rike. Der blir forvirring i djevelens leir. Når det blir forvirring der, har vi et gjennombrudd. Det er nøkkelen!

Trykt i Visjon nr. 10 2000

1. av 4 artikler om Light the Bay i San Francisco Bay 2000
Les også:
2.  Kom over og hjelp oss
3.  San Francisco invadert av velsignelseshær
4.  Vil dekke San Francisco Bay-området med kontinuerlig bønn

Tags: , ,

This entry was posted on onsdag, mai 27th, 2009 at 18:19 and is filed under Reportasjer/intervjuer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment