23
mai

Utfordrende for kristen tro og tanke

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Tom Wright:
Ganske enkelt kristen
Lunde Forlag, 2008
Mykbind. 240 sider

ganske-enkelt-kristenDen anglikanske kirke har gitt oss en rekke fremragende skrivende forkynnere. Mest kjent i Norge og oversatt til norsk er antakeligvis John R. W. Stott, ledende teologisk tenker innen den evangelikale leiren, og Michael Green, mest aktuell i Norge for et noen tiår siden. Nå sørger Lunde forlag for at vi kan bli kjent med nok en meget produktiv forfatter, biskopen av Durham, N. T. Wright.

Wright regnes som en betydelig ekspert på Det nye testamente. Han har skrevet godt over tretti bøker, mange av dem teologiske fagbøker, en rekke andre skrevet for vanlige mennesker uten faglig teologisk kompetanse. Boken Lunde har valgt å gi oss på norsk, hører til den siste kategorien. Men ingen må tro at den derfor er en lettvekter. Den er en utfordring både for tro og tanke.

For hvem? I første omgang kan boken ses som et forsvar for kristen tro (”Why Christianity Makes Sense,” som det heter i undertittelen på den engelske utgaven) og dermed som en evangeliseringsbok. På samme tid blir boken et stillferdig oppgjør med en rekke populære oppfatninger blant kristne, vedtatte ”sannheter” som noen ganger gjør at vi ikke ser lenger hva Bibelen virkelig sier. ”Målet mitt har vært å beskrive hva kristen tro egentlig handler om,” sier forfatteren. Og det vil han både for å anbefale den for dem som ikke deler denne troen, og for å forklare den nærmere for dem som har den.

Første del av boken kaller Wright ”Ekko av en stemme”. Han løfter frem fire områder som betyr mye for mennesker i dag: lengselen etter rettferdighet, jakten på åndelighet, hungeren etter gode relasjoner og gleden over det virkelig vakre. Vi ser det glimtvis, men vi makter ikke å realisere det. Dette ekkoet ligger under så mye av livet og virkeligheten.
I del to presenteres det helt sentrale i den kristne tro på Gud. Her begynner forfatteren å finne stemmen bak ekkoet. ”Det skjer i møte med Skaperguden som lengter etter å sette sin verden i stand, med mennesket Jesus som annonserte Guds rike, døde på et kors og sto opp igjen, og med Ånden som blåser som en mektig vind gjennom verden og menneskenes liv.”

Tredje del handler om hva det vil si å følge Jesus og få ny kraft av Ånden og hva det vil si å fremme Skaperens plan, ”Gjenspeile Guds bilde”. Her er glitrende kapitler om gudstjeneste, bønn og bibel (”boka Gud åndet”). Men ikke minst er det utfordrende forkynnelse til å se at vårt endelige mål er oppstandelsen og nyskapelsen av himmel og jord, og at dette kalles vi inn i her og nå. ”Vi er kalt til å være en del av Guds nye skapelse, kalt til å være agenter for den nye skapelsen her og nå. Vi er kalt til å følge og vise fram den nye skapelsen i symfonier og familieliv, i gjenoppbyggende rettferdighet og poesi, i hellighet og tjeneste for de fattige, i politikk og malerkunst.”

Eller: ”Tiden er inne, i Åndens kraft, til å gå inn i vår egentlige rolle, vår fullt ut menneskelige rolle, som agenter, budbringere og forvaltere av den nye dag som demrer. Det er dette det vil si å være kristen. Å følge Jesus inn i den nye verden, Guds nye verden, som han har lagt åpen for oss.”

”Ganske enkelt kristen” er ganske enkelt en spennende bok om kristen tro. Den er godt oversatt til norsk av Bjørn Are Davidsen.

Trykt i DagenMagazinet 22. desember 2008

Tags: ,

This entry was posted on lørdag, mai 23rd, 2009 at 21:00 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment