Posts Tagged ‘verdens lys’

8
jun

Salt og Lys-kristne

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Kristne må riste av seg forlegenhet og falsk ydmykhet fordi de ikke er pastorer eller evangelister eller hva vi nå kaller det noen med urette regner som de egentlige åndelige tjenester. Alle troende er ved dåpen og troen ordinert til å representere Kong Jesus og hans rike – ikke minst der de tilbringer størstedelen av sin våkne tid, på arbeidsplassen. Der har de en åndelig tjeneste.

Tags: , , ,

16
jun

Menighet i og for verden

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

På hvilken måte er lokalsamfunnet blitt annerledes eller bedre på grunn av din menighet? Hvis menigheten skulle dø, ville lokalsamfunnet savne dere?

Tags: , , ,

”Som kristne sier vi at vår tro når den leves ut, vil influere et samfunn til det gode,” sier Landa Cope (”The Old Testament Template”). ”Vi forkynner at evangeliet er godt for et samfunn, at dets verdier vil velsigne dem som ikke regnes som troende.” Men Cope oppdaget som så mange andre at det ikke er en selvfølge at så skjer.

Tags: , , , ,

5
des

Lev som lysets barn!

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

“Nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!” I NB 88 og flere andre står det: “Vandre som lysets barn!” eller “Ferdast som born av ljoset!” Det er en mer direkte oversettelse. Det henger seg på en tanketråd som er sterk i Bibelen: kristenlivet som en vandring, og den går i et spennende terreng.

Tags: , , ,

13
aug

Jordens salt – verdens lys

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Jesus brukte to bilder som med all tydelighet viser at han har utnevnt oss til ”samfunnspåvirkere”: ”Dere er jordens salt. … Dere er verdens lys” (Matt 5,13-14). Talen er tydelig. Den gjelder jorden og verden, og setningene som følger, viser at påvirkningen skjer gjennom konkrete innspill som kan observeres av verden, ”så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!”

Tags: , , , , , ,