Posts Tagged ‘vekst’

7
mai

Av- eller på-kristning

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Visst avkristnes Vesten, men løft blikket over nesetippen og se: Resten av verden, nei, verden samlet, på-kristnes raskere enn Europa og Nord-Amerika avkristnes. ”Gud gjør mer bak din rygg, enn du ser for dine øyne”, hørte jeg en gang Gerald Coates si.

Tags: , ,

21
sep

De helliges tjeneste

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Kristus trengte en kropp; Han måtte være et menneske for å dø for oss mennesker, men også for å utføre det oppdraget som preget de tre årene i Galilea, i Judea og så vidt innom Samaria. Han trengte en tunge for å tale, øyne til å se med, ører til å høre med, hender til å berøre med, bein for å forflytte seg.
Jesus trenger fremdeles en kropp. Nå er menigheten Kristi kropp, hans munn, hans øyne, hans ører, hans hender og føtter. De hellige kalles hans lemmer!

Tags: , , , , , ,

3
sep

«Så Kristi kropp bygges opp» – 3

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Tredje preken i en serie med «bibelske råd for body building» eller slik vokser Kristi kropp, menigheten, til stadig større modenhet.

Tags: , , ,

29
aug

«Så Kristi kropp bygges opp» – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

2. preken i en serie om menighetens vekst til modenhet. Sist søndag sa jeg mye om menighetens fullstendige avhengighet av Kristus i denne prosessen. Men jeg sa også noe om at vi kalles inn den. Vi involveres. Der er tale om mennesker av kjøtt og blod når Paulus sier om Kristus: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere.» Det kan vi nok tale lenge om. Men nå er jeg mer opptatt av hensikten med disse fem gavene: Han ga dem «for å utruste de hellige til tjeneste», og det gjorde han «så Kristi kropp bygges opp». Kroppens, menighetens, vekst og modning gjøres direkte avhengig av de helliges tjeneste! Og «hellige» er apostelens yndlingsbetegnelse på alle de troende.

Tags: , , ,

22
aug

«Så Kristi kropp bygges opp» – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

«Hvordan ser en moden menighet ut?» spørres det i denne prekenen med henvisning til ordene i Efeserbrevet om Kristi kropp som skal bli «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde». Prekener er den første i en serie på tre i forbindelse med at eldsterådet i Kristkirken i Bergen legger frem et utkast til strategidokument for menigheten frem mot 2020.

Tags: , , , , ,

9
sep

Apostolisk målsetting

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Begynnelsen på høstsemesteret er ofte en tid til å tenke målsetting både for menigheter og misjon. For mange er det opplagt at det fremste målet er å se flere mennesker frelst og lagt til menigheten.
Da Paulus skulle formulere målet for sin og sine medarbeideres tjeneste, var det tydelig at menneskers frelse ikke på noen måte var et sluttmål, men høyst et delmål.

Tags: ,