Posts Tagged ‘tro’

13
jan

Hverdagstro

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

«I kirken lærer jeg mer om Gud og Jesus, men den påvirker ikke mitt liv for øvrig», sier en av de intervjuede. De går i kirken, og de ber. Men disse «religiøse» handlingene har ingen relasjon til hverdagen deres.

Tags: , , , ,

7
des

Ved tro alene, men troen er aldri alene

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Emnet vi har fått i dag, er nummer fem i Ed Silvosos liste over hindringer for transformasjon, for fornyelse og vekst og forandring og fremgang for Guds rike i verden.
Jeg vil ikke si hva hindringen er – nå. Men jeg kommer til den etter hvert.

Tags: , , , , ,

28
jan

Ledig stilling for troende prest

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Hva er det som har skjedd på veien siden kirken ble til? Tro var en forutsetning, ikke bare for prester, men for å bli lagt til menigheten. Da apostlene trengte noen til å avlaste dem for praktiske oppgaver, ga de menigheten kriteriene for dem skulle velges: De skulle finne ”sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom”.

Tags: , , ,

23
mai

Utfordrende for kristen tro og tanke

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Tom Wright:
Ganske enkelt kristen
Lunde Forlag, 2008
Mykbind. 240 sider

ganske-enkelt-kristenDen anglikanske kirke har gitt oss en rekke fremragende skrivende forkynnere. Mest kjent i Norge og oversatt til norsk er antakeligvis John R. W. Stott, ledende teologisk tenker innen den evangelikale leiren, og Michael Green, mest aktuell i Norge for et noen tiår siden. Nå sørger Lunde forlag for at vi kan bli kjent med nok en meget produktiv forfatter, biskopen av Durham, N. T. Wright.

Wright regnes som en betydelig ekspert på Det nye testamente. Han har skrevet godt over tretti bøker, mange av dem teologiske fagbøker, en rekke andre skrevet for vanlige mennesker uten faglig teologisk kompetanse. Boken Lunde har valgt å gi oss på norsk, hører til den siste kategorien. Men ingen må tro at den derfor er en lettvekter. Den er en utfordring både for tro …

Tags: ,