Posts Tagged ‘samfunnsforvandling’

23
okt

Kalt til å disippelgjøre nasjoner

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Landa L. Cope: The Old Testament Template: Rediscovering God’s Principles for Discipling all Nations

Først selve tittelen. Ordet ”template” var nytt for meg. Men med en ordbok er det lett å finne ut at det betyr mal eller mønster. Copes hensikt er, sier hun, å gi en introduksjon til ”det gammeltestamentlige mønsteret” – hva nå det er! Men hun knytter det altså direkte til misjonsbefalingen i den formen vi har fått den i Matteus 28,18-20. Slik vi har lært det mer og mer de siste årene, er befalingen mer grensesprengende enn at det skal vinnes disipler fra alle folkeslag. Det er folkeslagene som skal disippelgjøres!

Tags: , ,

”Som kristne sier vi at vår tro når den leves ut, vil influere et samfunn til det gode,” sier Landa Cope (”The Old Testament Template”). ”Vi forkynner at evangeliet er godt for et samfunn, at dets verdier vil velsigne dem som ikke regnes som troende.” Men Cope oppdaget som så mange andre at det ikke er en selvfølge at så skjer.

Tags: , , , ,

11
jun

Tallmessig og åndelig vekst

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Afrika, spesielt Afrika sør for Sahara, er arena for en av de største triumfer for misjon og kirkevekst i vår tid. Antallet kristne har steget i et forbløffende tempo. Men triumfen bærer med seg en bismak.
Denne artikkelen er en oppfølger til ”Én mil vid og én tomme bred” – les den også!

Tags: , , , ,

21
mai

Én mil vid og én tomme dyp

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

”Forkynn Guds rike!” sa Jesus. Har vi forkortet det og gjort det til en åndelig, indre størrelse som ikke berører verden rundt oss? (Og for oss i Norge: Har vi glemt arven fra samfunnsforvandleren Hauge?)

Tags: , , ,

9
jul

Å tjene Gud i ”8-4-vinduet”

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Vi er midt i årets OASE-stevne. I går hadde amerikaneren Bob Fraser et inspirert og inspirerende seminar om å være kristen på ”markedsplassen”, ute i forretnings- og samfunnslivet ellers. Bob Hartley fulgte opp i går kveld med en bred profeti om den frihet vi får til å løfte opp Jesus i alle deler av samfunnet. Disse budskapene er midt i strømmen av det vi hører Ånden si til menighetene. Her er noen flere betraktninger om det noen har kalt ”8-4-vinduet”.

Tags: , ,

2
jul

Hodejegerne ble forvandlet til vitner

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Jesu store oppdrag, det han ga sine disipler før han forlot dem ved himmelfarten, var å disippelgjøre folkeslag. Folkeslagene er et ord som kanskje kunne oversettes med etniske grupper. Jesu vilje er altså ikke bare å redde sjeler ut av folkene, men å se hele folk som sine disipler. Det har kanskje sjelden skjedd, men i 1997 besøkte vi noe som kanskje kan være en forsmak eller begynnelse på det som kan skje. Bli med til Bakalalan på Borneo.

Tags: , , ,