Posts Tagged ‘kraft’

28
sep

Kvalifisert til tjeneste

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Der er en voksene visshet om at alle troende er kalt til å tjene Gud der han har plassert dem i samfunn, arbeidsliv og studium. Det er gammel viten, men har vært halvt skjult – overskygget av dem som har hatt sin hovedtjeneste bak kirkens og misjonens fire vegger. Visst har begge leirer egenart. Men de har mer som binder dem sammen enn det som skiller dem. La meg bruke førstegenerasjon av ”kristne” tjenere for å illustrere: 

Kunnskap

Var der 11 eller 12 av dem, eller 200 eller 500+? Jeg tenker på dem som opplevde de  40 døgnene 1. påskedag til Kristi himmelfarts dag. Det er tydelig at de skal sendes ut, og at deres tjeneste er kunnskapsbasert. Jesus underviste dem: ”Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag” – ikke et forkortet evangelium, men forankret i frelseshistorien – ”og …

Tags: , , , , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 3

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

I fire og et halvt år hadde jeg Erling Utnem som lærer. Enkelte av de tingene han sa, har brent seg inn i hukommelsen. Her er en av dem: «I de fleste av våre menigheter er den åndelige temperatur så lav at når det kommer inn et menneske med normaltemperatur, tror alle de andre at han har feber.»

På Oase-samlingen forrige uke sa Michael Green noe av det samme. Han talte om hva som måtte skje med menighetene våre om de skulle representere Guds rike rett. Her er begynnelsen på ett av punktene:
Be om at mennesker må få Den Hellige Ånd. Selvsagt, alle virkelige kristne har Den Hellige Ånd. Hvis de ikke har det, er de ikke kristne. Men mange kristne aner ikke hvilken arv, hvilken gave de har. Det er som blomsterfrø i ørkenen, usynlige og ubrukelige inntil regnet kommer. Se etter dette regnet! Det …

Tags: , , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

«Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører,» sa Peter på pinsedag. (Ap.gj. 2,32-33).

Vi så i går at Peter hevdet med Joelsprofetien i hånd at de siste dager er begynt og at kjennetegnet på den nye tid er at Gud utgyter sin Ånd over alle mennesker, at Ånden er der for alle troende. Vi så også at der Guds Ånd er virksom gjennom menigheten, gjennom disiplene, der skjer det noe sansbart. Det gjelder «dette, som dere nå både ser og hører».

Vi ønsker å tilhøre menigheter som har gjennomslagskraft i verden. Vi vil ikke tilhøre en kirke som er totalt uinteressant, en kirke hvis liv og budskap er «revnende likegyldig». Apostlenes …

Tags: , , ,

23
mai

«Ikledd kraft fra det høye” – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

For et par tiår siden skrev dr. theol. Knut Enger:
Vi mener å kunne fastslå at et stigende antall mennesker lever sitt liv uten forbindelse med kirken, uten behov for kirken, uten interesse for kirken. … De lever uten kirken og dør uten kirken. … Kirken må så gjerne være der, og kanskje endog bli benyttet ved spesielle anledninger for å skape ramme og stemning. Men kirkens liv og budskap interesserer ikke. Det er den kirkefremmede revnende likegyldig.  (1968, s. 67).
Er det sant? Langt på vei må vi medgi at det er det. På søndag formiddag har jeg bare fem minutter å gå når jeg skal på gudstjeneste. Da treffer jeg ofte gode naboer som er travelt opptatt med å gjøre seg klar til tur eller til dagens innsats i hagen. Det er fine mennesker. De vet hvem jeg er. De smiler og hilser. Selvsagt kan …

Tags: , , ,