Posts Tagged ‘gudstjeneste’

19
feb

Hellig hverdag

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Nå vokser det på ny frem en gammel sannhet: Mandag er helligdag – en dag for gudstjeneste! Og tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og lørdag. Du trenger ikke oppsøke et hus med tårn eller kors for å ha gudstjeneste.

Tags: , , , , ,

24
sep

Guds hverdagstjenere

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Hvis målet vårt er å disippelgjøre folkeslag slik Jesus sa det i misjonsbefalingen, da er B-laget viktigst fordi det er så mye større.

Tags: , , ,

1
des

Gudstjeneste hele uken

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Hvis noen skulle fortelle deg at her er der noe du kan gjøre for å glede Gud, han som har gjort deg til sin ved sin store barmhjertighet, ville du gjøre det da? Hvis noen skulle si at her er det du kan gjøre for å gjøre Guds vilje og behage ham, ville du da gjøre det? Men det er jo nettopp det apostelen forteller oss!

Tags: , , , , ,

Tid alene med Gud hører til det normale kristenliv. Det er ikke noe som ble oppfunnet verken av pietistene eller av det moderne fornyelsesfolket. Jesus praktiserte det selv og forutsatte at det er en del av normal livsstil for hans disipler. Han sa: ”Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg” (Matt 6,6 i NT05).

Tags: , ,

Pietisme og pietister er nesten fremmedord for mange unge kristne i dag. Andre mener seg å vite mer og kan bruke ordene med litt forakt i stemmen. For ordene forbindes med loviskhet. Og ingen kan nekte for at loviskhet noen ganger har preget pietistiske miljøer. Men i utgangspunktet står retningen for sannheter og en praksis som er viktig for alle levende kristne. Den understreket hvor avgjørende det enkelte menneskes forhold til Gud er. For å skille mellom det å ha et allment positivt forhold til kristentroen og kanskje dertil være en ”kirkekristen”, ble det vanlig å snakke om å være personlig kristen.

Tags: , ,