Posts Tagged ‘Guds ord’

16
nov

Hele Skriften

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Enten grunnen til at Det gamle testamente ikke blir lest og forkynt, er den ene eller den andre, fører det til konflikt med det alle mener er viktig, med Det nye testamente! Det nye testamente selv gir nemlig en serie sterke utsagn som burde sende NT-troende rake veien til GT.

Tags: , , , , ,

Noen ord om å være forkynner av Guds ord, om hva en preken er, om å være en god tilhører – respekt for oppdraget, respekt for Skriften, respekt for tilhørerne.
Tanker om prekentyper og forberedelse til å forkynne, om den «mystiske» erfaring av å bevege seg fra å arbeide med en taus tekst til at samme teksten begynner å arbeide med predikanten. Det flere tusen år gamle ordet blir et nå-ord som brenner i predikantens hjerte.

Tags: , , , ,

22
jun

Forkynnelse som forandrer virkeligheten – 2

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Menigheter i sunn vekst og kontinuerlig fornyelse trenger forkynnelse der idealet er å løfte frem ”hele Guds råd” med sentrum i ”ordet om korset”. Skal det skje, er det etter artikkelforfatterens mening nyttig å skille mellom to hovedtyper av forkynnelse, bekreftende og erobrende kaller han dem. Begge to er viktige. Den ene sikrer forankringen i det helt sentrale; den andre strekker tro og tanke og handling. Hindringene for den erobrende forkynnelsen er flere. Lær å kjenne dem igjen!

Tags: , ,

6
jun

Troen kommer av forkynnelsen

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Evangeliske kristne er ivrige med å understreke hvor viktig forkynnelsen av Guds ord er i alt som har med evangelisering og misjon å gjøre. Vi siterer gjerne ordene om at «av nåde er dere frelst, ved tro … det er ikke av gjerninger». Og den frelsende tro skapes gjennom det forkynte ord. Derfor minner vi hverandre og andre stadig om det apostoliske ordet i Romerbrevet 10,17 om at troen kommer av forkynnelsen.

Tags: ,

27
mai

Forkynn!

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Det talte ord har alltid vært viktig for den kristne menighet. Oftest samler vi dette vitale elementet i menighetens liv under ett ord: forkynnelse. I den siste tiden har vi riktignok oftere og oftere hørt alt verbalt fra prekestol eller plattform bli samlet under et annet ord: undervisning. Kanskje ordbruken varierer etter hvor i det kirkelige landskap en befinner seg?

Tags: ,