Posts Tagged ‘ekteskap’

10
jan

En hilsen fra de marginale

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

I vår kirkelige vielse søker vi å la Gud få det som hans er – ekteskapet – for det er hans selv om Stortinget har røvet det. Eller med litt andre ord: politikerne våre har ranet definisjonsretten fra ham og gitt ordet ekteskap et helt nytt innhold. Vi vil forplikte oss til å gi Gud hva Guds er selv midt i et samfunn som har tatt for seg selv det som er hans.

Tags: , , ,

13
jun

Skapt i Guds bilde – til mann og kvinne

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En vielsestale med tekst fra Matteus 19,4-6
Skapt i Guds bilde. Mann og kvinne. Mannlig og kvinnelig. To kjønn – ikke ett og slett ikke flere. “Derfor,” sa Jesus – nettopp fordi Gud gjorde dem til mann og kvinne, “skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.”

Tags: , ,

24
jan

Økumenisk samtale om mann, kvinne og barn

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

“Er ekteskapet og barnet et tema for Over Alt, et tidsskrift til kristen spiritualitet og åndelig veiledning?” spør redaktøren, Joachim Grün, og svarer selv: “Jeg tror at alle lesere vil svare når de har lest bladet: Ja visst er det det! Ja, så sant vårt åndelige liv har med vår kropp og vår identitet som kvinne og mann å gjøre, og med vår kamp for det svakeste, barnet. Ja, så sant ekteskapet er et guddommelig mysterium, en hemmelighet, som det greske ordet ‘mysterion’ oversettes til norsk med, men som kan oversettes med ‘sakrament’. Ja, hvis Bibelen åpenbarer Gud som sentrum for selveste urekteskapet. Ja, hvis Kristus virkelig ‘er’ og ikke bare ‘symboliserer’ brudgommen for kirken, sin brud. Ja, hvis sex og ånd henger sammen. Ja, hvis Den hellige Ånd i oss vil forvandle vår kropp!”

Tags: , , , , , ,

2
jul

Ekteskapet – et mysterium!

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En vielsespreken med Efeserbrevet 5,21-33 som tekst

Kjære ektepar. Kjære Kari og Ola

Den teksten vi nettopp leste fra Efeserbrevet, er det lengste avsnittet om ekteskap i hele Det nye testamente. Men ikke bare det; det er det vakreste, sterkeste, mest romantiske (!) og mest omstridte avsnittet om ekteskapet. Selv om noen såkalte moderne mennesker skriker i protest: det er verdens beste oppskrift for et godt ekteskap.

For hvem har bedre greie på hvordan det skal lykkes, enn han som har skapt både mann og kvinne og innsatt ekteskapet? Dette Gudsordet løfter det monogame ekteskap mellom mann og kvinne opp og gjør det til en ordning som ble innsatt av Gud på skapelsens 6. dag og skal på en underfull måte fullbyrdes i noe Bibelen kaller Lammets bryllup.

Hemmeligheten

Midt i denne teksten om mann og kvinne i ekteskap sier apostelen plutselig: ”Denne hemmeligheten er stor – jeg taler …

Tags: , ,