Archive for the ‘Anmeldelser’ Category

26
des

Oppmuntrende og utfordrende

   Posted by: reidar Tags: , , ,

Heidi Baker: Daglig HJELP til å TRO det UMULIGE

Proklamedia 2017

Innb. 326 sider

Denne boken presenterer seg selv som «100 andakter til ettertanke og bønn» og plasserer seg dermed i en gruppe kristen litteratur med eksempler på historisk høye salgs- og opplagstall. Wikipedia definerer sjangeren: «Andaktsbok er en bok som inneholder andakter, korte tekster som oftest basert på avsnitt fra Bibelen. Tekstene er beregnet til personlig oppbyggelse».

Sjangeren byr på utfordringer for anmelderen. De fleste bøker kan anmeldes etter lesing av hele boken – den er skrevet eller tenkt som en enhet. Heidi Bakers bok skal ikke leses slik. Den er en andaktsbok. Ideelt skulle den leses langsomt ett hundre dager etter hverandre – én andakt per dag. Min anmeldelse bygger altså på det nest beste, stikkprøver.

Heidi og Rolland Baker er misjonærer i Mosambik. Andaktsboken bygger på hennes bok «Tro det umulige», og sammen sier de om hensikten …

14
sep

God bok om god Gud

   Posted by: reidar Tags: , ,

Bill Johnson:
Gud er god
Han er bedre enn du tror
Proklamedia 2017
Heft. 195 sider

”De fleste troende bekjenner at Gud er god”, hevder Bill Johnson og føyer til at det blir de nødt til, for det står i Bibelen: ”Smak og se at Herren er god”. Likefullt aner mange ikke rikdommen i Guds godhet, og de har ikke grepet den nye epoke i Guds plan som begynte med Jesus. Mange av oss har ikke forandret tenkemåten vår til å samsvare med Guds kunngjorte plan om fred og velvilje. Ved å feiltolke den blir det lett til at vi forventer og tillater at ting Jesus aldri ville ha tillat, skjer rundt oss. Og Jesu gode vilje glemmes.

DEBATT OM HELBREDELSE

Johnson går rett inn i oppgjør med tanke- og talemåter som raskt dukker frem, ikke minst der samtalen eller debatten dreier seg om helbredelse. Ja, Gud er god; han er far. …

26
jul

Et kall til bønn og faste

   Posted by: reidar Tags: , , , ,

Lou Engle & Dean Briggs:
Jesus-fasten
Mykbind 237 sider
Hermon Forlag 2017

Nesten enhver positiv betydning av ordet karismatisk passer på Lou Engle. Han er selv en frukt av Jesus-vekkelsen. I dag motiverer han skarer av unge mennesker til bønn for en ny, dypere Jesus-vekkelse. ”Dette er mandatet jeg er blitt gitt for livet mitt: å reise opp generasjoner med ’åndelige stridsmenn’ som er villig til å gå inn i langvarig faste og bønn med sikte på gjennombrudd i kampen mot ondskapens åndehær i himmelrommet”. Mange kjenner til storsamlingene inspirert av Engle, den største i Washington DC i år 2000 med 400 000 deltakere.

VERDENSVEKKELSE

Slik flere og flere evangelikale, og enda mer karismatiske forkynnere, tror Engle på at Joel-profetien Peter viste til på pinsefestens dag i Jerusalem, skal få en strålende verdens-vekkelse som glitrende finale. Engel tror dagen er nær. Mens vi venter og lengter etter å se oppfyllelsen, kalles …

18
aug

Et liv i kamp og motstand

   Posted by: reidar Tags: , , , , ,

Surprise Sithole med David Wimbish: En stemme i natten. Hermon forlag, 2016.
Kanskje Surprise Sitholes virkelighetsoppfatning er nærmere den bibelske enn vår

Jørgen Aass: GUD I OSLO og verdensbildet Norge mistet.
Enhver kristen Oslo-borger bør få med seg dette stoffet til takk og til inspirasjon og bønn om Guds manifesterte nærvær i byen.

2
jul

Kall til bønn for byen

   Posted by: reidar Tags: , , , , ,

Päivi Heikkilä: Herren vil gi deg byen. En forbeders håndbok.
«Målet for bønnekampen vår er å frigjøre området vårt fra mørkets makter på en slik måte at mennesker settes fri fra fiendens grep og kan ta imot frelsen i Jesus Kristus. Vi kan også ha som mål å sette byen vår fri fra fiendens grep på områder som kriminalitet, narkotika, alkohol osv.». Vårt svar: Ja takk, begge deler.

25
jun

Med Hans Nielsen Hauge som inspirator

   Posted by: reidar Tags: , ,

Sigbjørn Ravnåsen: Ånd og hånd. Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke.
«Ånd og hånd» er et vektig bidrag til litteraturen om Hans Nielsen Hauge. Og det er interessant at en slik bok kommer revidert og utvidet i et 3. opplag.

Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen (redaktører): The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Regnum Books International 2014

De tre redaktørene har redigert en omfattende bok, et «utvalg av perspektiver» på bevegelsen. De godt over tretti forfatterne kommer fra mange land, de fleste fra bevegelsen, noen fra utsiden og noen fra grenseland. Samlet får vi et spennende portrett av en ung og vital 40-åring med fremtid.

24
jul

Kall til hellig hverdag

   Posted by: reidar Tags: , , ,

Anders Torvill Bjorvand: Bygge Guds rike. Å være kristen på arbeidsplassen

Boken gir et vektig bidrag til å få kristenfolk til å se at alle troende har en ”fulltidstjeneste”, og at arbeidet er kjernen i vår daglige gudstjeneste.

Kjell Nordstokke: Tegn. Verbum 2013.
Boken handler om tegnene i Johannesevangeliet. Den behandler fortellingene og tolkningene på en ryddig og god måte. De diakonale betraktningene er inspirerende og spennende. Boken er forsynt med samtale- og studieplan. Jeg vil tro den kan føre til livlige samtaler både om selve bibelteksten og ikke minst om de diakonale utfordringene.