23
mai

Om Reidar Paulsen

   Posted by: admin   in

reidar-paulsen-12

Reidar Paulsen ble født i Kristiansand i 1938.  Han giftet seg i 1963 med Astrid Sola, og de to har fire barn.  Etter lærerskole studerte Reidar teologi ved Misjonsskolen i Stavanger og tok teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet i Oslo i 1967.  I 1981 tok han en Doctor of Ministry-grad (DMin) ved Fuller teologiske seminar i Pasadena i California.  Reidar var forstander i Oslo Vestre menighet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke fra 1967 og i Bergen menighet fra 1970 til januar 1994.  Han var forstander i Kristkirken i Bergen fra 1994 til sommeren 2008, og han leder fremdeles Doulos-nettverket og Pastoralnettet i Bergen.

Reidar har forkynt og undervist i Danmark, Sverige, Færøyene, Tyskland, Serbia og Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Kirgisistan, Kasakhstan, Usbekistan, Taiwan, Malaysia, Japan, USA og Argentina.

Han har gitt ut flere bøker, blant annet Den Hellige Ånds fylde, Vi hører sammen – om kristent fellesskap, Jordens salt – verdens lys, I går og i dag den samme – streiftog i Markusevangeliet, og sammen med pastor Thomas Bjerkholt: Menigheten – et helbredende fellesskap. Reidar var redaktør av Visjon, et magasin for fornyelse, vekst og vekkelse fra 1991 til høsten 2003. Han har skrevet en rekke artikler og har vært fast spaltist i  Magazinet og nå i Dagen.

Matt 13, 52 Da sa han til dem: Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt.

www.basileia.no

Endelig er en gammel idé realisert. Etter nedleggelsen av Visjon, fornyelses- og vekkelsesmagasinet mange av dere leste regelmessig, har jeg ønsket å få en kanal for artikler og tanker utover det som i blant kommer på trykk i avisene.Nå er altså www.basileia.no på nett!Basileia betyr rike, kongevelde, og er et hovedord i Det nye testamente:”Dette evangeliet om riket skal forkynnes som er vitnesbyrd for alle folkeslag …”

Jeg håper disse sidene skal være preget av to bibelske sannheter. Den ene handler om at en god forvalter bærer ”fram av sitt forråd, nytt og gammelt”.Mye av stoffet er ”gammelt”, publisert tidligere.Men jeg har ikke sluttet å tenke ”nytt” og skrive det!

Den andre bibelske sannheten er kanskje dristigere.Den handler om å ”ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus”.Det må bety vilje til å prøve egne og andres tanker på Bibelens ord.Ja, det er dristig, og det står også noe om å fatte Kristi kjærlighet ”sammen med alle de hellige”.Derfor er der mulighet under alle artiklene for at dere lesere kan komme til med kommentarer og korrigeringer eller spørsmål eller hva det måtte være.Bruk anledningen!

Noen ord om opplegget:

Er du ny på sidene mine, bør du begynne å orientere deg i det avsnittet som heter ”Meninger om mangt”.Der vil du finne mest nytt (og de korteste innleggene).”Foredrag/artikler” inneholder lengre artikler og foredrag, nytt og gammelt i blanding.”Prekener/bibeltimer” kan det sies mye av det samme om.”Anmeldelser” sier seg selv.”Reportasjer/intervjuer” vil bestå av stoff som er produsert gjennom mange år og som kan være med å kaste lys over bevegelser som har preget større eller mindre deler av kristen- og menighetsliv.