30
nov

… evangeliet om riket skal forkynnes …

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

«Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det er pastor Bill Johnson i Bethel-menigheten i Redding i California som utfordrer. Noen vil avvise hele problemstillingen.

Men hør først Johnsons forklaringer på hva dette dreier seg om. «Evangeliet om frelsen fokuserer på å få mennesker frelst og til himmelen». «Evangeliet om riket fokuserer på å forvandle liv, byer og nasjoner gjennom Guds herrevelde her og nå». (Gud er god, side 49).

Selvfølgelig er de to fokuseringene vevd inn i hverandre, men begge er gyldige sider av menighetens kall. Vi forkynner frelsesbudskapet; vi forkynner evangeliet om riket. Eller gjør vi ikke det? Kan Johnsons diagnose være korrekt også i vår eller våre sammenhenger?

Jesus sa: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

Guds rike er kommet nær; det var budskapet i døperen Johannes radikale forkynnelse, i Jesu egen forkynnelse – apostlene fulgte opp, til og med Paulus. Jesus har også lært alle som er hans etterfølgere, å søke Guds rike først og å be «Komme ditt rike».

Guds rike eller himlenes rike er et hovedtema i de tre første evangeliene. Speiles det i vår forkynnelse? Kongen er der og i andre steder med, ofte inkognito. Han nevnes ofte ved navn, men blir han hyllet som nettopp konge?

Jo, frelsesbudskapet er, tror jeg, trygt tatt vare på i mange av våre nære, norske sammenhenger. Kan det noen ganger skjedd på bekostning av evangeliet om riket? Kan det være at vi forkynner frelse for nesten bare frelste?

Jesus har gitt oss et nesten gåtefullt, men mest løfterikt ord som binder sammen budskapene: «Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt». Mange troende ber om vekkelse, dette handler vel om vekkelse? Kø ved inngangsporten.

Tør vi satse på riket og oppleve at i den pakken er det som skaper atmosfære til å ikke bare søke frelse, men trenge seg frem med makt?

 

Trykt som I Fokus, Dagen 30. november 2017

Tags: , , , ,

This entry was posted on torsdag, november 30th, 2017 at 12:04 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Reidar Paulsen
 1 

The American church today suffers from a self-inflicted problem: preaching a “divided” gospel that emphasizes individualistic salvation in Christ over against the larger overall message of the Kingdom of God. The primary theme of the entire New Testament is the Kingdom of God with all its societal and cultural implications, a theme clearly seen in the preaching of John the Baptist, Jesus, and the apostle Paul.
– Joseph Mattera. Lagt til her 26.03.2018

mars 27th, 2018 at 11:19

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment