Archive for januar, 2014

29
jan

Ja til dåp

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Paul Leer-Salvesen: Et ja/Eit ja,
Den gruppen lesere som kanskje er den mest aktuelle, er unge som vurderer konfirmasjon og dermed dåp for å være med på det. Jeg vil tro at denne boken vil ha sin største misjon nettopp blant slike og være et kjærkomment redskap for prester og kateketer som får veilede dem.

Tags: ,

16
jan

Nåde, nåde, nåde!

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Brennan Manning: De elendiges evangelium. Hermon Forlag 2013.
Forfatterens «haltende forsøk på å gi et hint om Guds brennende kjærlighets overveldende realitet. Som en gammel gruvearbeider som har vasket ut sin egen strøm av minner, har jeg gått til Skriften for å lytte til Guds åpenbaring om seg selv … Mysteriets hemmelighet er at Gud alltid er større. Uansett hvor stor vi tenker at Han er, er Hans kjærlighet alltid større».

Tags: , , ,

2
jan

Liten bok om stort emne

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Jens Oscar Jensen og Nicolai Strøm-Olsen (red.): Dialog er svaret på alt. Frekk Forlag 2013.
Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Samarbeidsrådet for Tros- og Livsynssamfunn (STL) og forlaget. De har samlet seks artikler som alle handler om dialog eller rapporterer om høyst forskjellige dialogprosjekt eller forsøk.

Tags: , ,