24
jan

Jakt etter slektsbånd og identitet

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Surrogati er forbudt i Norge. Ja, men «pionerene» drar til utlandet og argumenterer deretter for sine barns juridiske rettigheter! Hvem vil vel nekte dem det?

Så du fjernsyn søndag 20. januar? En av dem som gjorde det, meldte på Facebook: ”Sitter og ser på ’Tore på sporet’ – en sterk historie om Njål Djurhus på leting etter sin far”. Og min FB-venn fortsatte: ”For meg blir programmet også et sterkt innlegg i debatten om ekteskapsloven og bruken av sædbanker og surrogati”.

Det utviklet seg en liten meningsutveksling. En av deltakerne mente at historien var så sterk i seg selv at det ikke var nødvendig å trekke inn debatten om lover og bestemmelser, og førstemann var enig: ”Jeg er enig i at Djurhus sin historie var sterk i seg selv – satt med en tåre i øyekroken. Samtidig tenker jeg på alle de barna som i framtiden mister muligheten til å søke etter sitt biologiske opphav – de får ikke den muligheten som Djurhus fikk”.

Og en tredjemann hengte seg på: ”Absolutt enig i at det var et flott program! Samtidig er det paradoksalt at NRK kjører to serier om familiebakgrunn i en tid som denne”. Ja, det er tankevekkende at NRK kjører på med enda en ny ”Tore på sporet”-serie og samtidig en sterk serie om ”Hvem tror du at du er”. Og der ble det fortalt at interessen for slektsforskning nærmest har eksplodert. Andre fjernsynsselskap kjører andre serier med samme hovedinnhold, også importerte program som fenger selv om personer og omgivelser hører til i andre land. Drivet for å finne sin slektsmessige sammenheng og dermed sin egen identitet som ledd i en kjede fra generasjon til generasjon, blir som en uregulert protest mot et samfunn som løser opp flere og flere av de naturlige bånd mellom barn og far og mor.

Parallelt med ”Tore på sporet” prøvde jeg å lese og forstå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsdokument for forslag om en midlertidig lov om etablering av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet. Ønsket er ”å sikre at barn i Norge som er født av surrogatmor i utlandet, får etablert juridiske bånd til en eller begge av sine omsorgspersoner der den juridiske forelderen til barnet er død eller der partene har flyttet fra hverandre”.

Jeg skal ikke kommentere forslaget noe videre her. Men et sted i dokumentet er der en liste over mulighetene til konstellasjoner av barn og ”foreldre”. Er det et bilde av fremtiden i vårt land? Listen er verd å lese:

”Assistert befruktning ved bruk av surrogatmor i utlandet kan omfatte en rekke ulike kombinasjoner av personer og kjønnsceller (typetilfeller):
1. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og egen sæd
2. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
3. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
4. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
5. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra én av mennene
6. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
7. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra begge mennene
8. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
9. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
10. enslig kvinne – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
11. enslig kvinne – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
12. kvinnelig par – assistert befruktning med den enes egg og kjøpt sæd.
13. kvinnelig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
14. kvinnelig par – assistert befruktning med egg fra begge kvinner og kjøpt sæd.”

Surrogati er forbudt i Norge. Ja, men ”pionerene” drar til utlandet og argumenterer deretter for sine barns juridiske rettigheter! Hvem vil vel nekte dem det?

”Hvem tror du at du er”? Fremtidens Spor-Torer kan få en enda mer utfordrende jobb en dagens dyktige NRK-sporhund nå har.

Trykt som «Synspunkt» i Dagen 24. januar 2013

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on torsdag, januar 24th, 2013 at 10:08 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment