Archive for desember, 2012

20
des

Livet i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Leif Hetland: Himmelsk perspektiv. Hermon Forlag, 2012

Det handler om å se. På slutten av innledningen lover forfatteren sine lesere at «det er en eventyrlig ferd som venter deg!» Pappa «kommer til å vise deg hvem Han er. Og Han kommer til å vise deg hvem du selv er. Og Han kommer til å vise deg den lykkelige avslutningen Han har lagt fremfor alle sine barn».

Tags: , , ,

7
des

Ord som blir til frelse

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Onsdag morgen var jeg på Pastoralnettets bønnemøte. Rolf Helén Iversen åpnet møtet. Han leste fra Apostlenes gjerninger 11 om engelens beskjed til offiseren Kornelius. Han skulle tilkalle Peter. For «han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus», lovte engelen.
Apostlenes gjerninger gir oss et utførlig referat av hvilke ord det var som ble til frelse.

Tags: , ,