Archive for oktober, 2012

Tema fra den apostoliske trosbekjennelse: Én linje fra 2. trosartikkel: «sto opp fra de døde tredje dag» og én linje fra 3. trosartikkel: «legemets oppstandelse og det evige liv».

«Kristus er førstegrøden». Selve ordet betinger en fortsettelse. Førstegrøden er det første som blir modent og høstes fra en åker. Men der kommer mer – av samme art – fra samme åker. Er det derfor apostelen i denne sammenhengen er opptatt med å kalle Kristus et menneske? De dødes oppstandelse er «kommet ved et menneske». Og «de som hører Kristus til», er mennesker. Og på en eller annen eller flere måter må hans oppstandelse danne mønster for vår.

Tags: , , ,

Finnes det apostler i dag? Og om de finnes – hvem er de og hva gjør de? 15. september 2001 arrangerte Karismatisk Forum et lørdagsseminar sammen med Menighetsfakultetet om «Apostler og aposteltjeneste i historisk og aktuelt perspektiv». Reidar Paulsen holdt et av foredragene. Det ble sammen med andre artikler om «Apostelgaven» publisert i Refleks 1-1 2002.

Tags: , , , , ,