Archive for desember, 2011

30
des

Raust og rikelig

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Vi har en raus Gud! Som Guds barn bør vi selvsagt søke å ligne Far. Sjenerøsitet skulle vel være et kjennetegn for kristne mennesker på det personlige plan. Men ikke bare der. Det må i aller høyeste grad også gjelde fellesskapet, menigheten. Ja, det gjelder på alle plan, men testes ofte på ett konkret plan. Er det tilfeldig at Paulus går direkte fra ordene om raushet i arbeidet for Herren til omtale av innsamlingen til medkristne i Jerusalem? Neppe.

Tags: , , ,

22
des

En annerledes julepreken

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Kristi sinn – han fornedret seg selv. Filipperne 2,5-11.
Vi feirer ikke jul uten juleevangeliet slik Lukas har gitt oss det i kapittel 2 eller juledag uten Johannes 1 om Ordet som ble menneske. Men her har jeg valgt en annen tekst til en høytidsgudstjeneste. Apostelen Paulus kan også forkynne julens glade budskap.

Tags: ,

22
des

Informativt om nyreligiøsitet

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Siv Ellen Kraft: hva er NYRELIGIØSITET

Både buddhisme, hinduisme og islam har i senere tid skaffet seg solid feste i norske sinn. Men kanskje enda viktigere er den mer diffuse nyreligiøsiteten. Professor Siv Ellen Kraft har forsynt oss med en guide til det tankegodset som bevisst eller ubevisst preger mange menneskers tankegang og liv.

Tags: , , ,

15
des

Ateisten som ble helomvendt

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Tove Dahl: Rapport fra en helomvending.

Vitnesbyrd om omvendelser er alltid spennende, til undring og glede over Guds mangfoldige frelsende søken for andre som alt er funnet av den gode hyrde, til kall og utfordring for dem som enda ikke er funnet.

Tags: , ,

8
des

Samstemmig bønn – en prekenserie

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Det forkynnes og skrives mye om bønn – og godt er det. Det meste gjelder den enkeltes bønn. Bibelen har imidlertid også rike løfter til felles bønn. En venn minnet meg nylig på noe jeg selv hadde glemt: at jeg for mange år siden hadde en prekenserie om fellesbønn, menighetsbønn. Serien er merket av sted og tid: Bergen Frikirke høsten 1990 – men den har kan hende noe å gi til lesere i 2011 osv.

Tags: , ,

8
des

Verdensreligioner på norsk mark

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge

Det religionsmangfold som preger verden som helhet, er nå også norsk virkelighet. Alle verdensreligionene har de siste årene etablert et solid nærvær her.
Dette er først fremst en fagbok for dem som studerer religionsvitenskap, men i en tid preget av debatt om det flerkulturelle samfunn, er den nyttig for alle som engasjerer seg i den.

Tags: , , , ,