Archive for august, 2011

29
aug

«Så Kristi kropp bygges opp» – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

2. preken i en serie om menighetens vekst til modenhet. Sist søndag sa jeg mye om menighetens fullstendige avhengighet av Kristus i denne prosessen. Men jeg sa også noe om at vi kalles inn den. Vi involveres. Der er tale om mennesker av kjøtt og blod når Paulus sier om Kristus: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere.» Det kan vi nok tale lenge om. Men nå er jeg mer opptatt av hensikten med disse fem gavene: Han ga dem «for å utruste de hellige til tjeneste», og det gjorde han «så Kristi kropp bygges opp». Kroppens, menighetens, vekst og modning gjøres direkte avhengig av de helliges tjeneste! Og «hellige» er apostelens yndlingsbetegnelse på alle de troende.

Tags: , , ,

22
aug

«Så Kristi kropp bygges opp» – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

«Hvordan ser en moden menighet ut?» spørres det i denne prekenen med henvisning til ordene i Efeserbrevet om Kristi kropp som skal bli «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde». Prekener er den første i en serie på tre i forbindelse med at eldsterådet i Kristkirken i Bergen legger frem et utkast til strategidokument for menigheten frem mot 2020.

Tags: , , , , ,

Elleve amerikanske fornyelsesledere har skrevet bok sammen om felles forpliktelser. Det er en interessant gruppe å vite mer om, blant annet fordi flere av lederne har Norge på reiserutene sine og nordmenn har menighetene, bibelskolene og konferansene deres i sine reiseruter. Kanskje er det denne delen av amerikansk kristenliv som i dag har størst innvirkning på norsk kristenliv.

Tags: , ,

Som en som elsker Jesus Kristus og er hans disippel, er jeg kalt til å være en reformator, verdensforandrer og historieskaper. Som reformator lover jeg å fremme hans rike, oppfylle misjonsbefalingen og leve til Guds ære.

Tags: ,

5
aug

Forkynnelse og/eller undervisning

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Undervisningen er viktig. Men den kan aldri erstatte forkynnelsen, proklamasjonen. Læreren er viktig. Men han kan ikke erstatte forkynneren.

Tags: ,