Archive for juni, 2011

22
jun

Til mann og kvinne skapte han dem

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Preken nummer 2 i en serie om mann og kvinne, likeverd og forskjell. Hele serien ble delt av de tre pastorene i Kristkirken i Bergen, Jon-Inge Heldal, Rolf Helén Iversen og Reidar Paulsen. Paulsen bidrag finner du her på basileia.no.

Tags: , , , , ,

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 1

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En preken i en serie om mann og kvinne – den første av to om mann og kvinne i menighet. Utgangspunktet var skapelsen, «til mann og kvinne skapte han dem». «Jesus opphever ikke,» sies det her, «han stadfester og gjenoppretter. I Det nye testamente er det tydelig at Skaperens design for mann og kvinne først skal prege familien – og dernest Guds egen familie – menigheten. Vi har så vidt hørt om menigheten i talen om Guds gode ordninger. I dag skal vi pløye litt dypere.»

Tags: , , , , , ,

22
jun

Mann og kvinne i menighet – 2

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

Hagen er stor, trærne er mange. Enten du er kvinne eller mann, gjelder apostelen Peters formaning: ”Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde” (1 Pet 4,10).
Her er mye land å innta. Vi vil se menn ta i bruk sine gaver på maskulint vis; vi vil se kvinner som tar i bruk sine gaver på feminint vis. Jeg vet ikke engang hvordan dette vil ta seg ut. Men jeg vet at Gud har skapt oss til mann og kvinne for at vi skal utfylle hverandre, ikke konkurrere. Vi trenger hverandre om vi skal bli det Gud har kalt oss til.

Tags: , , , , ,

16
jun

Menighet i og for verden

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

På hvilken måte er lokalsamfunnet blitt annerledes eller bedre på grunn av din menighet? Hvis menigheten skulle dø, ville lokalsamfunnet savne dere?

Tags: , , ,

13
jun

Skapt i Guds bilde – til mann og kvinne

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En vielsestale med tekst fra Matteus 19,4-6
Skapt i Guds bilde. Mann og kvinne. Mannlig og kvinnelig. To kjønn – ikke ett og slett ikke flere. “Derfor,” sa Jesus – nettopp fordi Gud gjorde dem til mann og kvinne, “skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.”

Tags: , ,