Archive for april, 2011

”Som kristne sier vi at vår tro når den leves ut, vil influere et samfunn til det gode,” sier Landa Cope (”The Old Testament Template”). ”Vi forkynner at evangeliet er godt for et samfunn, at dets verdier vil velsigne dem som ikke regnes som troende.” Men Cope oppdaget som så mange andre at det ikke er en selvfølge at så skjer.

Tags: , , , ,

28
apr

Religion folk vil ha

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

”Når vi om noen år ser tilbake på det første tiåret av det 21. århundre, vil vi se at religion har spilt en av hovedrollene i norsk og vestlig populærkultur. … vi … omgir oss med et populærkulturelt univers der de religiøse referansene myldrer,” hevder forfatterne av denne boken. Og de leder oss rett inn i en spennende reise der debatten om sekulariseringen av samfunnet vårt i høyeste grad må nyanseres. Visst svekkes det organiserte religiøse liv, men det innebærer ikke at vi er mindre religiøse eller at religion som fenomen er døende.

Tags: , , , , ,