Archive for januar, 2011

24
jan

Økumenisk samtale om mann, kvinne og barn

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

“Er ekteskapet og barnet et tema for Over Alt, et tidsskrift til kristen spiritualitet og åndelig veiledning?” spør redaktøren, Joachim Grün, og svarer selv: “Jeg tror at alle lesere vil svare når de har lest bladet: Ja visst er det det! Ja, så sant vårt åndelige liv har med vår kropp og vår identitet som kvinne og mann å gjøre, og med vår kamp for det svakeste, barnet. Ja, så sant ekteskapet er et guddommelig mysterium, en hemmelighet, som det greske ordet ‘mysterion’ oversettes til norsk med, men som kan oversettes med ‘sakrament’. Ja, hvis Bibelen åpenbarer Gud som sentrum for selveste urekteskapet. Ja, hvis Kristus virkelig ‘er’ og ikke bare ‘symboliserer’ brudgommen for kirken, sin brud. Ja, hvis sex og ånd henger sammen. Ja, hvis Den hellige Ånd i oss vil forvandle vår kropp!”

Tags: , , , , , ,

21
jan

Min Herre og frelser

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Etter min mening er Luthers lille katekisme det beste som er skrevet etter at NT-forfatterne la ned pennen! Og det beste av det beste er forklaringene til troens artikler. Ikke noe i boken overgår forklaringen til artikkelen om troen på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre.

Tags: , , ,

7
jan

Guds rike er kommet nær

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Det radikalt nye er at dette Gudsriket, dette himmelske rike, er kommet nær. Det er virksomt her og nå – i evangeliene der hvor kongen, Jesus, var – og der de han ga myndighet, var og virket. De fikk oppdraget. ”Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke” (Luk 9,1-2). Det stoppet ikke med det. I følge Jesus selv var det det samme riket som skulle forkynnes også etter hans død og oppstandelse og himmelfart, ja, like til han kommer igjen.

Tags: , , , ,

7
jan

Profiler som vil prege 2011

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Kan det være at vi rett og slett ikke har kristenledere som har dimensjoner til å være med å prege 2011? Eller: Kan det være at Gud gir, men at vi ikke tar imot? For det er vanskelig å se at Gud ikke fremdeles skulle gi ledere.

Tags: , ,