Archive for juli, 2010

30
jul

Prosess til frelse

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Avgjørelser er viktige. Ønsker – mer eller mindre flyktige – kan være viktige. Men ”hva som skjer i den enkeltes hjerte”, må være viktigst. Og selv om bare Herren vet hva, vil et ekte verk av Gud i et hjerte finne uttrykk i ord. De klassiske evangelistene i anglo-amerikansk sammenheng og hjelperne deres ventet på at Åndens indre vitnesbyrd skulle føre til et ytre vitnesbyrd. De kunne forkynne og veilede og be for, men ikke i stedet for.

Tags: , , , ,

22
jul

Mangel på pastorer?

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

For store deler av frikirkeligheten, ikke bare i Norge, men internasjonalt, er det blitt en selvfølge at en skikkelig menighet må ha en pastor. Pastor er den viktigste tittelen i vide kristne kretser.
Det er underlig. For i Det nye testamente er pastor ikke en tittel. Ordet pastor (på norsk: hyrde, gjeter) brukes bare én gang som substantiv om kristenledere.

Tags: , , , , ,

15
jul

Fri oss fra åndelig fast food

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Denne artikkelen skal ikke handle om hamburgere og cola. Men selv om det er en smule urettferdig, USA er stort og mangfoldig, illustrerer fast food en del av det typisk amerikanske. Alt skal skje fort og effektivt – var det ikke amerikanerne som fant opp samlebåndet – og presenteres pakket og klart til bruk, standardisert så det kan selges videre som franchise. Raskt utbytte er viktigere enn langsiktige mål. Her handler det om evangelisering.

Tags: , , , ,

2
jul

Ekteskapet – et mysterium!

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

En vielsespreken med Efeserbrevet 5,21-33 som tekst

Kjære ektepar. Kjære Kari og Ola

Den teksten vi nettopp leste fra Efeserbrevet, er det lengste avsnittet om ekteskap i hele Det nye testamente. Men ikke bare det; det er det vakreste, sterkeste, mest romantiske (!) og mest omstridte avsnittet om ekteskapet. Selv om noen såkalte moderne mennesker skriker i protest: det er verdens beste oppskrift for et godt ekteskap.

For hvem har bedre greie på hvordan det skal lykkes, enn han som har skapt både mann og kvinne og innsatt ekteskapet? Dette Gudsordet løfter det monogame ekteskap mellom mann og kvinne opp og gjør det til en ordning som ble innsatt av Gud på skapelsens 6. dag og skal på en underfull måte fullbyrdes i noe Bibelen kaller Lammets bryllup.

Hemmeligheten

Midt i denne teksten om mann og kvinne i ekteskap sier apostelen plutselig: ”Denne hemmeligheten er stor – jeg taler …

Tags: , ,