Archive for juni, 2010

28
jun

Bønn til frelse eller immunitet

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Bortsett fra røveren på korset er der ikke eksempler i evangeliene på at mennesker ble frelst ved å be en bønn. Og før det tjuende århundre var det vi kaller frelsesbønnen, ukjent.
Dette er en oppfølger til «Én mil vid og én tomme dyp» og «Tallmessig og åndelig vekst» – les gjerne alle tre artiklene.

Tags: , , ,

15
jun

Gud er god

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

En av de kristne bekjennelser som en kan høre ganske ofte både i tale og sang, vitnesbyrd og samtale, består i utgangspunktet av tre ord: ”Gud er god.” Jeg sjekket databibelen og fant (litt til min forbauselse) at de tre ordene sammen bare forekommer én gang. Det er salmisten Asaf som synger: ”Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet” (Sal 73,1).  Selv om han synger om Guds godhet mot Israel, er det selvsagt gyldig for alle som ved troen på Jesus Messias har fått del Israels velsignelser.

Profeten Jeremia har et uttrykk som betyr det samme: ”Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig!” (Jer 33,11). Men sterkest grunnlag for bekjennelsen er vel det Jesus sier til en rådsherre han møter: ”Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud” (Mark 10,18 og Luk …

Tags: ,

11
jun

Tallmessig og åndelig vekst

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Afrika, spesielt Afrika sør for Sahara, er arena for en av de største triumfer for misjon og kirkevekst i vår tid. Antallet kristne har steget i et forbløffende tempo. Men triumfen bærer med seg en bismak.
Denne artikkelen er en oppfølger til ”Én mil vid og én tomme bred” – les den også!

Tags: , , , ,