Archive for april, 2010

15
apr

No livnar det i lundar

   Posted by: reidar    in Prekener/bibeltimer

For noen tiår siden slo det ikke feil: Når våren kom i luften og bjerketrærne fikk de først skjær av grønt, sang kristne mennesker med iver «No livnar det i lundar, no lauvast det i lid …» Men det ble ofte med de to-tre første versene. Og slik gikk en glipp av en fargerik teologisk Gudsrikeforkynnelse. Der er sterke grunner for å synge alle de tolv versene!

Tags: , ,