Archive for juni, 2009

24
jun

Gudsfrykt på sommerveiene

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Guds ord er entydig når det gjelder troendes forhold til myndigheter eller det som kalles menneskelige ordninger. Apostelen Peter sier til sine lesere at de skal ”underordne” seg ”under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge, som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham”.

Tags: , ,

– Your business is your ministry, sier Rich Marshall. Han har vært pastor i trettifem år, men er det ikke lenger. Men menigheten lønner ham likevel. For den har innsett at Marshall har et budskap med adresse til mange mennesker langt ut over dens egne grenser. Det er ikke tale om evangelisering. Men det dreier seg om å sette langt flere kristne fri til den tjeneste Gud har kalt dem til – men som menighetene kanskje har glemt er en fullverdig tjeneste.

Tags: , ,

22
jun

Forkynnelse som forandrer virkeligheten – 2

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Menigheter i sunn vekst og kontinuerlig fornyelse trenger forkynnelse der idealet er å løfte frem ”hele Guds råd” med sentrum i ”ordet om korset”. Skal det skje, er det etter artikkelforfatterens mening nyttig å skille mellom to hovedtyper av forkynnelse, bekreftende og erobrende kaller han dem. Begge to er viktige. Den ene sikrer forankringen i det helt sentrale; den andre strekker tro og tanke og handling. Hindringene for den erobrende forkynnelsen er flere. Lær å kjenne dem igjen!

Tags: , ,

22
jun

Forkynnelse som forandrer virkeligheten – 1

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Den kristne menighet har i oppdrag å forkynne. Den har lært av apostlene at evangeliet skal forkynnes. ”Vi forkynner Kristus korsfestet,” skriver Paulus. Men han forteller også at forkynnelsen hadde bredde og omfattet noe han kalle ”hele Guds råd”. I denne artikkelen ser vi nærmere på bibelsk sunn og balansert forkynnelse. I en neste artikkel vil vi se to former for forkynnelse som må til for å se en menighet i vekst og fornyelse.

Tags: ,

20
jun

Konservative kristne er snille folk

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Regjeringen har utnevnt ny biskop i Stavanger. Det ble ikke den som hadde størst støtte i avstemningene på forhånd, men den ene av de fem kandidatene som hadde den moteriktige holdningen i homofilispørsmålet. I følge avisene er de ”konservative” i bispedømmet og langt utenfor det opprørt. Over statsråden. Men de lover å ta godt imot den nye biskopen. De ønsker ham velkommen!

Tags: ,

17
jun

Kalt til å forandre

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

I bønnearbeidet for byen vår har vi ofte brukt et av versene fra Jeremias brev til jødene som var bortført til Babylon: ”Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.” Det har vært motiverende for bønn for byen. Men Jeremia gjør oppdraget med å søke byens beste til noe mer. Han ser etter en helhjertet deltakelse i byens liv. ”Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!” Guds folk er kalt til å være med å forandre og la Gud forvandle byen, lokalsamfunnet.

Tags: , ,

17
jun

Om pinse som begivenhet og erfaring

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Harald Bredesen (88) døde høsten 2006. Noen kaller ham den karismatiske vekkelsens far. Les gjerne artikkelen om ham på Wikipedia. Første gang Bredesen kom til Norge, var den karismatiske vekkelsen ukjent her. På underlig vis ble jeg mer eller mindre guide for Bredesen i Oslo – og senere en tur til Stavanger. Jeg var student på Menighetsfakultetet.

På slutten av 1967 skrev jeg første del av en miniføljetong i noe som het Ungdomsbladet. Tittelen var ”Om pinse som begivenhet og erfaring”. Her følger artiklene – i takknemlighet for det Harald Bredesen fikk formidle fra Gud og som forandret mitt liv – og som et minne om det som skjedde for litt over førti år siden:

Tags: ,

14
jun

”Hvis jeg skulle plante en menighet …”

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Et privilegium jeg har satt pris på, er å få være med som samtalepartner for mennesker som skal plante menighet. Noe av det jeg spør om, er hva slags menighet de tror Gud har kalt dem til å starte. Svarene er forskjellige. Jeg har sans for noe Jack Deere sa i en periode han ikke var menighetsleder: ”Hvis jeg skulle plante en menighet, ville jeg ikke være opptatt av at en bestemt gruppe mennesker skulle føle seg velkommen der. Jeg vil ha en menighet der Den Hellige Ånd føler seg velkommen.”

Tags: , ,

7
jun

Menighet, kirke, forsamling

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Et høydepunkt i evangelienes beretninger om Jesu liv på jorden, er Peters dramatiske bekjennelse ved Cæsarea Filippi. Peter bekjente: «Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn.» Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen.” Og Jesus ga et løfte: ”Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” (Matt 16,16-18).

”Jeg vil bygge Min menighet,” sa Jesus. Det greske ordet som er oversatt ”menighet”, er ekklesía. Det er i utgangspunktet et vanlig ord. Rett frem betyr det ”kalt ut”. I klassisk gresk kan det brukes om en lovlig sammenkalt byforsamling. Slik kan det også brukes i Det nye …

Tags: , ,

7
jun

Minneord ved John Wimbers død

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

I siste delen av 1980-årene og store deler av 90-årene fikk John Wimber og Vineyard-bevegelsen stor betydning også i deler av nordisk menighetsliv. Jeg velger å legge ut en artikkel fra 1987 – se «Visitt i Wimbers vingård» – og minneordet ved Wimbers død et tiår senere. Her følger minneordet.

Tags: , ,