Archive for mai, 2009

29
mai

Den nesten perfekte forbrytelse

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Det er en uløselig del av evangeliene at Jesus ga sine disipler både et forkynneroppdrag og autoritet og kraft til å helbrede og drive ut onde ånder. Og de gjorde det, først de tolv, så de sytti. Hvordan henger det sammen at dette i så liten grad setter sitt preg på den kristne kirke i dag?

Tags: ,

27
mai

Forkynn!

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Det talte ord har alltid vært viktig for den kristne menighet. Oftest samler vi dette vitale elementet i menighetens liv under ett ord: forkynnelse. I den siste tiden har vi riktignok oftere og oftere hørt alt verbalt fra prekestol eller plattform bli samlet under et annet ord: undervisning. Kanskje ordbruken varierer etter hvor i det kirkelige landskap en befinner seg?

Tags: ,

Enhet og bønn er to av nøklene for å se en by eller et område forvandlet av Gud. Pastor John Isaacs i San Jose i California har som mål å forene så mange kristne som mulig til kontinerlig forbønn for hele San Francisco Bay. Isaacs har vært opptatt av mobiliseringen til bønn i mange år og var selvsagt sentral i det massive Light the Bay-fremstøtet i 2000.

Tags: , ,

Mål: Forbønner for hvert eneste hjem

(2000)  Lørdag 2. september – morgen: Skydekket hang tungt over San Francisco Bay og det var regn i luften da vi og antakeligvis fire tusen andre kristne var på vei mot byen som har gitt the Bay navnet. Det var ikke det normale været for årstiden. Gårsdagen var ille med regn og storm som førte til strømsvikt i deler av San Francisco og trøbbel med flytrafikken. Det var første gang siden 1896 (ja, attenhundre og nittiseks) at byen i det hele tatt har opplevd regn 1. september! Mer enn en antydet at der var ”makter og myndigheter” som var skaket av den intense bønneoffensiven.

I bilen har vi med oss Eduardo Lorenzo fra Argentina. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, jeg verken så eller hørte noe ekstra, men det var tydelig at han gjorde noe …

Tags: , ,

27
mai

– Kom over og hjelp oss!

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Pastorer i San Francisco med makedonsk kall til nabobyene

(2000)  Lørdag 2. september strømmet anslagsvis 4 000 kristne fra alle deler av San Francisco Bay-området til San Francisco for å be. Velsignelsesinvasjonen var ikke tilfeldig. Den var resultatet av et ”makedonsk” kall. Det igjen var et resultat av en omvendelse blant kristne ledere. For forholdet mellom de nittini byene rundt byen og selve verdensbyen har ikke alltid vært det beste. Det har vel hendt mer enn en gang at kristne rundt the Bay har talt og tenkt ille om San Francisco.

En rekke kristenledere i området dro til San Francisco. De knelte foran pastorer i storbyen og ba om tilgivelse og uttrykte at de fra nå av ville velsigne byen. Dermed var grunnlaget gitt for kallet.

Phil Busbey er baptistpastor i San Francisco. Han fikk anledning til å formidle kallet …

Tags: , ,

Mer enn en konferanse – en erfaring i kampen for å erobre en by for Gud

(2000) Lørdag 26. august: Tåken dekket San Francisco Bay da fire hundre mennesker fylte de tre dekkene på turbåten. Noen få var fra Argentina, enda færre fra Europa, de aller fleste fra området rundt the Bay, denne store bukten som med sin begrensede adgang til havet nesten er en innlandssjø. Det var pastorer, menighetsledere og forbedere fra det enorme byområdet rundt bukten – hundre byer med storbyene San Francisco, San Jose og Oakland i spissen og et innbyggertall på mellom seks og sju millioner.

Dick Bernal, seniorpastor i Jubilee Christian Center i San Jose, fortalte deltakerne at han hadde vært jorden rundt to ganger bare i år. – Overalt hvor folk får høre at jeg bor i San Francisco-området, er det tydelig at det første de tenker …

Tags: , ,

25
mai

Menighetsbyggere

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Guds rike bygges gjennom «givere» i ordets bredeste mening, mennesker som har lært at «det er saligere å gi enn å ta imot».

Det har vært sagt mye om den kristne menighet som et sted hvor sårede og haltende mennesker skal kunne finne tilflukt, et sted hvor der er plass for den svake. Det forbildet Jesus ga, viser oss at det er viktig. Han hadde øye for den som ikke klarer seg selv, og den som andre overser.

Tags: , ,

25
mai

Randy Clark om sin vei til fornyelse:

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

– Jeg kan identifisere meg med syreren Na’aman!

randy-clark(1994) Randy Clark fikk telefon fra en venn sent en kveld. Han hadde ikke sett ham på sju år. Vennen sa: ”Randy, hvordan har du det?”

– Og jeg sa: ”Fint.” ”Hvordan går det med menigheten?” ”Godt.” (Men det var slett ikke sant! Hvis du er interessert i syndbekjennelser, skal du bare samle sammen en gruppe pastorer og spør hvordan det går. Etterpå har de en rekke bekjennelser å komme med fordi de løy for deg). Han fortsatte: ”Vel, jeg er glad du har det fint og at det går godt med menigheten. Men la meg fortelle hva som skjer i mitt liv.”

Desperat

”Jeg ble så desperat, Randy. Vi har ikke sett Gud gripe inn her på så lang tid. Jeg …

Tags: , ,

25
mai

Ydmykhet og desperat hunger etter Gud

   Posted by: reidar    in Reportasjer/intervjuer

Pastor Randy Clark om Toronto-fornyelsen

(1994) 20. januar i år kom pastor Randy Clark og et lite team fra Vineyard-menigheten i St. Louis i Missouri til Toronto Airport Vineyard. Pastor John Arnott hadde invitert ham. Fra den dagen har møtene i Toronto fortsatt minst seks dager i uken, i perioder sju. Det som skulle være en møteserie på fire dager for Randy Clark, ble først til adskillig flere dager – og siden til gjentatte besøk.

randy-clark-pa-plattformenVi fikk sette oss ned med pastor Clark klokken halv tre en natt. Møtet hadde begynt klokken halv åtte kvelden før, men lokalet var fremdeles ikke tomt da vi forlot det – rundt på gulvene satt fremdeles mennesker i bønn, samtale og forbønn. Og helt tomt var det heller ikke da vi var tilbake en time senere.

Randy Clark har vært Vineyardpastor …

Tags: , ,

25
mai

Gjentakelsens hemmelighet

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

For noen år siden var jeg til stede på en ”planlagt kulturkollisjon”. Et av byens fremste kor deltok med perler fra klassisk kirkemusikk. En av byens unge lovsangsledere med team ledet forsamlingen i en liten serie av det mange vil kalle karismatiske lovsanger. Etter møtet fikk jeg en hyggelig prat med et av kormedlemmene. Hun var full av velvilje og hevdet at det var nyttig for korsangerne å erfare på nært hold noe av den lovsangen som brukes så flittig i mange forsamlinger i vår tid.

Tags: ,