2
feb

Velsign – og forbann ikke

  Posted by: Reidar in Meninger om mangt

Har du kvittet deg med noen fiender i det siste? Ja, for hvis du er troende, så er du mer eller mindre i krig. En av apostlene, Paulus, kunne kalle det «troens gode strid» og formane en lærling til å stride i samme strid. Det er bare ett av hans mange ord for krigen vi […]


Les hele innlegget..

Tags: , , ,

26
des

Oppmuntrende og utfordrende

  Posted by: Reidar in Anmeldelser

Heidi Baker: Daglig HJELP til å TRO det UMULIGE Proklamedia 2017 Innb. 326 sider Denne boken presenterer seg selv som «100 andakter til ettertanke og bønn» og plasserer seg dermed i en gruppe kristen litteratur med eksempler på historisk høye salgs- og opplagstall. Wikipedia definerer sjangeren: «Andaktsbok er en bok som inneholder andakter, korte tekster […]


Les hele innlegget..

Tags: , , ,

«Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det er pastor Bill Johnson i Bethel-menigheten i Redding i California som utfordrer. Noen vil avvise hele problemstillingen. Men hør først Johnsons forklaringer på hva dette dreier seg om. «Evangeliet om frelsen fokuserer på å få mennesker frelst og til himmelen». «Evangeliet […]


Les hele innlegget..

Tags: , , , ,

28
sep

Kvalifisert til tjeneste

  Posted by: Reidar in Meninger om mangt

Der er en voksene visshet om at alle troende er kalt til å tjene Gud der han har plassert dem i samfunn, arbeidsliv og studium. Det er gammel viten, men har vært halvt skjult – overskygget av dem som har hatt sin hovedtjeneste bak kirkens og misjonens fire vegger. Visst har begge leirer egenart. Men […]


Les hele innlegget..

Tags: , , , , ,

14
sep

God bok om god Gud

  Posted by: Reidar in Anmeldelser

Bill Johnson: Gud er god Han er bedre enn du tror Proklamedia 2017 Heft. 195 sider ”De fleste troende bekjenner at Gud er god”, hevder Bill Johnson og føyer til at det blir de nødt til, for det står i Bibelen: ”Smak og se at Herren er god”. Likefullt aner mange ikke rikdommen i Guds […]


Les hele innlegget..

Tags: , ,

”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker” skrev apostel Paulus og ga en prioritet for menigheten, ”framfor alt”. Han gir oss solid grunn for den bønnen. For den Gud vi ber til, ”vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne”. […]


Les hele innlegget..

Tags: , , ,

26
jul

Et kall til bønn og faste

  Posted by: Reidar in Anmeldelser

Lou Engle & Dean Briggs: Jesus-fasten Mykbind 237 sider Hermon Forlag 2017 Nesten enhver positiv betydning av ordet karismatisk passer på Lou Engle. Han er selv en frukt av Jesus-vekkelsen. I dag motiverer han skarer av unge mennesker til bønn for en ny, dypere Jesus-vekkelse. ”Dette er mandatet jeg er blitt gitt for livet mitt: […]


Les hele innlegget..

Tags: , , , ,

Det skal bli en prosesjon uten like. Er det et glimt av den fullførte misjonsbefalingen? Dreier det seg om disippelgjorte nasjoner under ledelse av sine ledere (konger eller presidenter)? Ja, hva annet? For ”noe urent skal aldri komme inn i byen”. Kanskje er dette verd å tenke på når vi hilser kong Harald og ber ”Gud, sign vår konge stor”. Selv barnetoget matcher ikke inntoget i det nye Jerusalem.


Les hele innlegget..

Tags: , , , , , , ,

16
mar

Større visjoner

  Posted by: Reidar in Meninger om mangt

Guds frelse er for hele mennesker, inkludert kroppen! Og individet tilhører en sammenheng Gud er etter: «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst». Fra storfamilien til byen, til distriktet, til nasjonen. Det er det misjonsbefalingen i Matteus handler om – å disippelgjøre nasjoner.


Les hele innlegget..

Tags: , , , , , ,

13
jan

Hverdagstro

  Posted by: Reidar in Meninger om mangt

«I kirken lærer jeg mer om Gud og Jesus, men den påvirker ikke mitt liv for øvrig», sier en av de intervjuede. De går i kirken, og de ber. Men disse «religiøse» handlingene har ingen relasjon til hverdagen deres.


Les hele innlegget..

Tags: , , , ,